Zapraszamy na webcast EY: Rosnąca odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe – jak zarządzić ryzykiem osobistym?

Zapraszamy na webcast EY, który odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00-11.00. 

W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące odpowiedzialność firm, jak i zarządów za ceny transferowe. Od 2019 r. zarząd będzie musiał osobiście poświadczyć, że ceny transferowe w transakcjach z grupą są zgodne z zasadą wolnego rynku (arm’s length), a konsekwencjami za takie oświadczenie mogą być sankcje wprost wyartykułowane w KKS. Zasady rozliczeń stosowane w trakcie roku 2019 (stosowanie zasady arm’s length obowiązuje już w trakcie roku, czyli w momencie realizowania transakcji) oraz ostatecznie decyzje finansowe zamykające rok podatkowy wraz ze złożeniem CIT 2019 w marcu 2020 r. będą ważnymi momentami w ewentualnym postępowaniu KKS z tytułu odpowiedzialności osobistej członka zarządu. Czasu w tym zakresie jest coraz mniej, dlatego niezbędne działania należy podjąć jeszcze przed zamknięciem roku podatkowego 2019 r.

Najczęstsze wątpliwości
  • Czy polski zarząd ma podstawę do oceny polityki cen transferowych wprowadzonej przez grupę kapitałową?
  • Czy w organizacji niezbędne są zmiany w zakresie procedur i komunikacji kwestii związanych z polityką cen transferowych?
  • Jak zapewnić efektywny udział w kontroli poprawności przyjętych mechanizmów rozliczeń z poziomu lokalnego zarządu?
  • Jak pogodzić grupowe zarządzanie tematem w świetle lokalnej odpowiedzialności?

Zagadnienia te będą omawiane przez ekspertów EY w trakcie szkolenia online.

Zapisz się na webcast EY

Zakres webcastu

W trakcie webcastu odpowiemy na szereg pytań związanych z nowym zakresem odpowiedzialności członków zarządu, w tym m.in.:

  • Na czym w praktyce polega odpowiedzialność członków zarządu w kontekście cen transferowych?
  • Jakie sankcje grożą Zarządowi w związku z odpowiedzialnością w zakresie cen transferowych?
  • W którym momencie Zarząd staje się odpowiedzialny za ceny transferowe? Już teraz, w momencie złożenia deklaracji rocznej czy w momencie złożenia oświadczenia?
  • Jak zaadresować częste wyzwanie: globalna polityka cen transferowych vs. odpowiedzialność osobista członków Zarządu?
  • Czy jest możliwe skutecznie ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków Zarządu? W jaki sposób to zrobić?
Korzyści z udziału w webcaście

Praktyczna wiedza i doświadczenie

Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej członków Zarządu w obszarze cen transferowych.

Data transmisji

30 maja 2019 r. o godz. 10.00-11.00.

Prowadzący

Aneta Błażejewska-Gaczyńska – Partner w Zespole Cen Transferowych EY
Michał Gawrysiak – Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych EY

Powiązane teksty