Wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podatnicy mają czas na sporządzenie dokumentacji TP do końca września.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych zostało opublikowane. Celem rozporządzenia jest wydłużenie o 6 miesięcy terminów na:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej Local File
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji Local File
  • przygotowanie uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP

Przedłużenie omawianych terminów obejmuje ww. obowiązki powstałe w roku 2018 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, zarówno dotyczące wydłużenia terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, jak i proponowane zmiany dotyczące podniesienia progów dokumentacyjnych należy ocenić pozytywnie.

Jak widzimy w praktyce, przygotowanie dokumentacji Local File według nowych przepisów dla wielu podmiotów okazało się dużym wyzwaniem i obciążeniem administracyjnym. Obowiązek przygotowania analiz porównawczych, który wprowadziły nowe przepisy wygenerował też dodatkowe koszty po stronie firm, które nie posiadają dostępów do baz danych umożliwiających ich sporządzenie. Wielu podatnikom zabrakło także zasobów i czasu w okresie, w którym musieli jednocześnie pracować nad deklaracją CIT i zamykaniem sprawozdań finansowych.

Wydłużenie terminów jest wyjściem naprzeciw potrzebom podatników przez Ministerstwo Finansów. Pozwoli ono nie tylko na przygotowanie dokumentacji Local File pod mniejszą presją czasu, ale także na jej poprawę jakościową oraz zmniejszy obciążenia administracyjne w zakresie aktualizacji dokumentacji, gdyż będą dla podatników dostępne już ostateczne dane finansowe.

Warto także monitorować kolejne zmiany planowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie zmiany progów dokumentacyjnych oraz wyłącznie najmniejszych podmiotów z obowiązku przygotowania dokumentacji Local File.

Powiązane teksty