Usługi szkoleniowe poza limitem

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

Wydatki na szkolenia z zakresu technik sprzedażowych nie podlegają ograniczeniu przy zaliczaniu ich do kosztów podatkowych. To korzystne dla podatników stanowisko potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK.

Usługi szkoleniowe od podmiotów powiązanych

Z pytaniem o możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na szkolenia w całości wystąpiła spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest spółka SE – holenderski rezydent podatkowy. W celu realizacji działalności, jaką jest udzielanie pożyczek konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółka nabywa usługi niematerialne od podmiotów powiązanych, w tym usługi szkoleniowe. Szkolenia dotyczą m.in. technik sprzedażowych z wykorzystaniem różnych form aktywności, takich jak warsztaty, panele dyskusyjne, treningi oraz pracy własnej uczestników szkolenia na podstawie przygotowanych materiałów.

Chcąc upewnić się, czy wydatki na takie szkolenia podlegają limitowaniu w rozliczaniu w kosztach podatkowych na podstawie art. 15e ustawy o CIT, spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną. Fiskus potwierdził jej stanowisko i uznał, że wydatki na szkolenia sprzedażowe można odliczyć od przychodu w całości. Decydujący w tym przypadku jest bowiem brak czynnika udzielania fachowych porad w trakcie warsztatów, co z kolei przesądza o braku podobieństwa tych usług do usług o charakterze doradczym lub innym, wymienionym w katalogu usług podlegających ograniczeniom.

Uproszczona APA może rozwiązać kwestie limitowania odliczalności usług

Omawiana interpretacja potwierdza linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie klasyfikowania usług szkoleniowych w kontekście zastosowania art. 15e ustawy o CIT. Z wydanych dotychczas interpretacji wynika, że istotne jest rozróżnienie usług szkoleniowych od doradczych, które sprowadzają się do wskazywania możliwych (w tym optymalnych) rozwiązań.

Jednocześnie brak legalnych definicji usług limitowanych z art. 15e ustawy o CIT budzi nadal wiele wątpliwości interpretacyjnych. Kwestia ta zyskuje na aktualności szczególnie teraz, kiedy firmy czekają na wejście w życie uproszczonej procedury APA. Przypomnijmy, że nad projektem zmian w tym zakresie trwają właśnie prace legislacyjne, a planowana data wejścia w życie to 1 lipca 2019 r.

Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej – artykuł dostępny tutaj

Współautor: Michał Łysoniewski, asystent w Zespole Transfer Pricing

Powiązane teksty