Uproszczona APA coraz bliżej

Wystandaryzowanie wniosku, oparcie go o oświadczenia podatnika, objęcie nową procedurą usług o niskiej wartości dodanej i niektórych licencji, trzymiesięczny termin na wydanie uproszczonej APA – to założenia przepisów zaprezentowane przez MF.

Podatnicy realizujący transakcje wewnątrzgrupowe z niecierpliwością czekają na publikację przepisów dotyczących uproszczonej APA, procedury umożliwiającej zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów mimo ograniczeń wynikających z niedawno wprowadzonego art. 15 e do ustawy CIT-owskiej.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów na Forum Cen Transferowych 12 kwietnia podali założenia do przepisów o uproszczonej APA. Ma być ona wprowadzona nowelizacją ustawy o Ordynacji Podatkowej, a pierwsza wersja ma zostać udostępniona do publicznej dyskusji już w kwietniu tego roku.

Minimum formalności

Decyzja wydawana w ramach małej APA będzie co do zasady potwierdzała metodologię kalkulacji ceny / klucze alokacji, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku tzw. dużej APA. Uproszczenie APA ma dotyczyć samej procedury – tzw. mała APA ma bazować na oświadczeniach podatnika i na wystandaryzowanym wniosku. MF deklaruje, że nie będzie wymagało prognoz finansowych do dokumentacji APA. Dzięki temu wypełnienie wniosku ma być maksymalnie uproszczone i wymagające minimalnej ilości dokumentów. By ułatwić analizę wniosku, część pytań będzie wręcz w formule pytań zamkniętych.

Tzw. mała APA ma początkowo dotyczyć ściśle określonej kategorii transakcji – usług o niskiej wartości dodanej oraz prostych licencji na znak towarowy i know-how.

Ze względu na uproszczenie samej procedury i wniosku, należy się spodziewać, iż decyzje wydane przez Ministerstwo Finansów będą obwarowane znaczącą ilością warunków krytycznych. Warunki te mogą dotyczyć nie tylko okoliczności transakcji, ale także jej wartości.

MF deklaruje, że będzie publikować statystyki z uproszczonych APA. Z zapowiedzi przedstawicieli MF wynika, że mogą to być nawet stosunkowo szczegółowe informacje np. o metodzie stosowanej w transakcji jednakże przy zachowaniu pełnej tajemnicy skarbowej, bo mała APA, tak jak standardowa, będzie objęta tajemnicą skarbową.

3 miesiące i 3 lata

W projekcie ustawy będzie określony termin procedowania uproszczonej APA – urzędnicy będą mieli na to trzy miesiące. Uproszczona APA będzie obowiązywała przez okres krótszy niż standardowa APA tj. przez 3 lata, ale MF przewiduje możliwość przedłużenia obowiązywania decyzji.

MF widząc problem podatników dotyczący możliwości traktowania kosztów usług wewnątrzgrupowych za koszty podatkowe od początku 2018 r., planuje także przepisy intertemporalne, które powinny pozwolić na odliczalność kosztów za cały 2018 r.

Urzędnicy resortu zapowiadają także, że wprowadzą jednolitą opłatę za uproszczoną APA, niezależnie od wartości transakcji.

Projekt jest jeszcze przed uzgodnieniami międzyresortowymi.

Powiązane teksty