Dokumentacja TP dla pożyczki tylko w momencie zawierania umowy

Transakcja pożyczki powinna być dokumentowana na potrzeby cen transferowych tylko w momencie zawarcia umowy; nie ma takiego obowiązku w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek – wskazują organy. Pożyczka powinna być udokumentowana na potrzeby cen transferowych jedynie w roku, w którym jest dokonywana transakcja. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w...

Ceny transferowe: Samo ustalenie warunków transakcji na zasadach rynkowych nie wystarczy

Podatnik udzielił pożyczek swoim podmiotom powiązanym. Warunki finansowania miały charakter rynkowy. Podmioty powiązane ze względu na swoją trudną sytuację nie były w stanie spłacić rat kapitałowych oraz odsetek wobec pożyczkodawcy. W 2003 roku, w ramach kontroli, urząd kontroli skarbowej na podstawie art. 11 ustawy o CIT naliczył prawie 300 mln zł dochodu do opodatkowania z...

Ceny transferowe: Cienka kapitalizacja ujmowana na bieżąco

Zmiana wierzyciela może istotnie wpłynąć na cienką kapitalizację. Kwalifikowany pożyczkodawca to ten, który jest uprawniony do otrzymania odsetek w dniu ich spłaty. Z uwagi na możliwość zmiany stron umów pożyczek (np. w drodze cesji wierzytelności) między różnymi podmiotami, pojawiły się wątpliwości, jak należy obliczać wskaźnik cienkiej kapitalizacji w przypadku, kiedy zmienia się pożyczkodawca. Wynika to...