Korekty cen transferowych: i wstecz, i na bieżąco

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r. (i później), a dotyczące roku podatkowego 2018, powinny być rozpoznawane „na bieżąco". Natomiast korekty dotyczące rozliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2019 r. powinny być rozpoznawane „wstecz". Temat korekt cen transferowych na gruncie ustawy o CIT od wielu lat budzi liczne wątpliwości. I choć od początku 2019 r. kwestie...

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe regulacje cen transferowych

Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych. Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych, która z początkiem 2019 r. wprowadza wiele nowych regulacji w zakresie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą też cen transferowych. W ustawie o PIT i o CIT wprowadzono nowe rozdziały dedykowane temu...