Marże w trudnych czasach – potencjalny wpływ kryzysu na rozliczenia w grupach kapitałowych

Jeśli obecny kryzys się pogłębi lub będzie trwał dłuższy czas, w łańcuchach wartości dodanej międzynarodowych grup kapitałowych zacznie brakować płynności finansowej. Powodów może być wiele, chociażby wstrzymane kontrakty z klientami (skutkujące spadkiem lub całkowitym brakiem przychodów), przerwane łańcuchy dostaw surowców i materiałów (wpływające negatywnie na produkcje w grupie), czy też problemy z realizacją procesów...

OECD opublikowała wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych

11 lutego 2020 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) opublikowała, w ramach inicjatywy BEPS (ang. Base Erosion Profit Shifting), wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych. Przedstawiona wersja wytycznych koncentruje się na aspektach cen transferowych w ramach takich transakcji finansowych jak m.in. pożyczki wewnątrzgrupowe, grupowe...

Zapraszamy na webcast EY: Rosnąca odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe – jak zarządzić ryzykiem osobistym?

Zapraszamy na webcast EY, który odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00-11.00.  W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące odpowiedzialność firm, jak i zarządów za ceny transferowe. Od 2019 r. zarząd będzie musiał osobiście poświadczyć, że ceny transferowe w transakcjach z grupą są zgodne z zasadą wolnego rynku (arm’s length), a konsekwencjami za...

Restrukturyzacja – czy jesteśmy bezpieczni?

Nowe przepisy w zakresie cen transferowych aktualizują zagadnienia dotyczące rozliczania restrukturyzacji. Defence file pomoże zneutralizować ewentualne negatywne skutki podatkowe restrukturyzacji. Nowe przepisy, które weszły w życie w 2019 r. doprecyzowały regulacje dotyczące traktowania procesu restrukturyzacji z perspektywy cen transferowych, wprowadzając nowe kryteria w tym zakresie. Jednocześnie wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące recharakteryzacji i pominięcia transakcji,...

Dokumentacja cen transferowych w trzech krokach

Nowe wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych wprowadzone od 2019 roku mogą być stosowane również do transakcji z 2018 r. Opisujemy krok po kroku ścieżkę podatnika przed podjęciem decyzji o zmianie podstawy prawnej dla dokumentacji cen transferowych. Począwszy od 2019 roku, do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Przepisy...

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe regulacje cen transferowych

Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych. Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych, która z początkiem 2019 r. wprowadza wiele nowych regulacji w zakresie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą też cen transferowych. W ustawie o PIT i o CIT wprowadzono nowe rozdziały dedykowane temu...

Rewolucja w cenach transferowych czeka na podpis Prezydenta

Zmiany, które wejdą w życie wraz z 2019 r. przewidują wiele ułatwień dla podatników, ale też wprowadzają nowe uprawnienia dla organów podatkowych. Na podpis Prezydenta czeka nowelizacja ustaw podatkowych (druk nr 2860), która z początkiem 2019 r. wprowadza wiele zmian w zakresie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą cen...

MF odpowiada na pytania w sprawie CIT-TP i PIT-TP

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. W ostatnich miesiącach pojawił się szereg nowych regulacji w zakresie cen transferowych. Wzbudzają one wiele wątpliwości podatników, zwłaszcza, że materia cen transferowych jest z natury dość skomplikowana. Ministerstwo Finansów postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przygotowało dokument, w którym odpowiada...

Rozporządzenia do nowelizacji ustawy o cenach transferowych

Na stronach RCL ukazały się rozporządzenia precyzujące nowe zasady rozliczania cen transferowych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się szereg rozporządzeń precyzujących nowe zasady rozliczania cen transferowych. Treść  dokumentów dostępna jest pod poniższym linkiem. Równolegle ukazał się projekt nowelizacji ustawy o CIT, który kompleksowo reguluje zagadnienia z zakresu cen transferowych. Pisaliśmy o projekcie szerzej w...

Można złożyć CIT-TP i PIT-TP w formie elektronicznej

Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej interaktywne formularze do składania sprawozdań z zakresu cen transferowych. Chodzi o formularze CIT-TP i PIT-TP. Za ich pośrednictwem można wysyłać dokumenty elektroniczne na bramkę e-Deklaracji. Nowe formularze pozwalają na złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla danego podatnika.

Ceny transferowe: możliwe ułatwienia dla MSP

Opublikowany projekt wprowadza zasadnicze zmiany w przedmiocie cen transferowych i dąży do zmniejszenia administracyjnego obciążenia małych i średnich podatników w tym zakresie. Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje...

Nowy projekt zmian w CIT i PIT może wprowadzić gruntowne zmiany w zakresie cen transferowych

Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje istotne zmiany w nowych przepisach o dokumentacji cen transferowych wprowadzonych w 2017 r. Projektowane zmiany z jednej strony dążą do zmniejszenia...

Nowelizacja TP do konsultacji publicznych

Ministerstwo Finansów przekazało nowelizację przepisów o cenach transferowych do konsultacji publicznych.

Ministerstwo Finansów przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie cen transferowych.

Projekt został...


Uproszczona APA coraz bliżej

Wystandaryzowanie wniosku, oparcie go o oświadczenia podatnika, objęcie nową procedurą usług o niskiej wartości dodanej i niektórych licencji, trzymiesięczny termin na wydanie uproszczonej APA – to założenia przepisów zaprezentowane przez MF. Podatnicy realizujący transakcje wewnątrzgrupowe z niecierpliwością czekają na publikację przepisów dotyczących uproszczonej APA, procedury umożliwiającej zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów mimo ograniczeń wynikających...

Wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podatnicy mają czas na sporządzenie dokumentacji TP do końca września. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych zostało opublikowane. Celem rozporządzenia jest wydłużenie o 6 miesięcy terminów na:
  • sporządzenie dokumentacji podatkowej Local File
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji Local File
  • przygotowanie uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP
Przedłużenie omawianych...

Szybkie tempo prac nad wydłużeniem terminu na dokumentację TP

Jutro mija termin zgłaszania uwag do rozporządzenia wydłużającego o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Jutro, 27 lutego, mija termin na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia wydłużającego o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia 22 lutego, więc czasu jest...

Więcej czasu na dokumentację TP

Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji wewnątrzresortowych rozporządzenie przesuwające o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji wewnątrzresortowych rozporządzenie, które ma wydłużyć o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, podatnicy realizujący transakcje wewnątrzgrupowe za 2017 r. mają czas na sporządzenie dokumentacji lokalnej tzw....

Interpretacja ogólna MF wskazuje na konieczność literalnej interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych

Podejście MF może oznaczać konieczność dokumentacji nawet drobnych rozliczeń z podmiotami powiązanymi w ramach transakcji jednego rodzaju. Ministerstwo Finansów opublikowało 24 stycznia Interpretację ogólną w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Interpretacja dotyczy: 1. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju 2. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi...

Polska i USA podpisały porozumienie w sprawie wymiany raportów CbCR (Country-by-Country Reporting)

Podpisanie umowy niweluje ryzyko nałożenia na polskie spółki  zależne obowiązku secondary filling, tj. obowiązku złożenia raportu CbCR w Polsce przed podmiot zależny, nawet jeśli nie jest ostateczną spółką dominującą ani spółką wyznaczoną do przygotowania takiego raportu. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i strony amerykańskiej podpisali pod koniec grudnia 2017 r. porozumienie pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi w...

Dokumentacja TP dla pożyczki tylko w momencie zawierania umowy

Transakcja pożyczki powinna być dokumentowana na potrzeby cen transferowych tylko w momencie zawarcia umowy; nie ma takiego obowiązku w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek – wskazują organy. Pożyczka powinna być udokumentowana na potrzeby cen transferowych jedynie w roku, w którym jest dokonywana transakcja. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w...