Cienka kapitalizacja w strukturach cash pool

W ramach systemów cash pool podmioty z grup kapitałowych mają możliwość pozyskania finansowania w formie pożyczek bądź zdeponowania środków finansowych. Rozliczenia według systemu następują w formie płatności odsetkowych zarówno z tytułu otrzymanych pożyczek, jak i udzielonych depozytów. Ze względu na fakt, iż struktury cash pool są realizowane w ramach grup kapitałowych, a pożyczki udzielane przez...

Ceny transferowe: Dokumentowanie transakcji cash pool

Od kilku lat obserwujemy zwiększenie zainteresowania międzynarodowych i krajowych podmiotów powiązanych strukturami pozwalającymi na efektywne zarządzanie płynnością finansową w ramach grup kapitałowych. Jedną z wykorzystywanych struktur jest system cash pool polegający na gromadzeniu na wspólnym rachunku grupowym środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów powiązanych i zarządzaniu zgromadzoną kwotą w celu osiągnięcia korzyści skali. Cash...