Skaner

Skaner Dokumentacji Cen Transferowych (skaner.ey-sprawdzsam.pl) jest autorskim i pierwszym na rynku narzędziem online, stworzonym od postaw przez konsultantów z Zespołu Cen Transferowych EY w Polsce. Umożliwia szybką identyfikację podstawowych rodzajów ryzyka związanych z dokumentacją podatkową w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi w 3 obszarach:

• Wymogi dokumentacyjne obowiązujące do końca 2016 roku
• Wymogi dokumentacyjne obowiązujące od 2017 roku
• Przygotowanie do potencjalnej kontroli cen transferowych

Skaner Dokumentacji Cen Transferowych został uznany za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w X Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego EY.

To autorskie i pierwsze na rynku narzędzie online, stworzone od podstaw przez konsultantów z Zespołu Cen Transferowych EY w Polsce. Umożliwia szybką identyfikację podstawowych rodzajów ryzyka związanych z dokumentacją podatkową w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Idea stworzenia Skanera narodziła się w wyniku zmiany podejścia środowiska międzynarodowego do kwestii przepływu dochodów pomiędzy krajami, między innymi w ramach grup kapitałowych, i tym samym planów zaostrzenia przepisów dokumentacyjnych w Polsce. Celem tych zmian było zwiększenie transparentności działania międzynarodowych grup kapitałowych, a dzięki temu monitorowanie zjawiska erozji bazy opodatkowania podatkami dochodowymi. Obserwując te trendy na świecie i w Polsce eksperci EY podjęli decyzję o stworzeniu aplikacji on-line, ułatwiającej firmom wykonanie prostej i szybkiej analizy kompletności posiadanej lokalnej, statutowej dokumentacji cen transferowych. Doświadczenie i wiedza specjalistów zostały przełożone na serię zamkniętych pytań z odpowiedziami „tak/nie”.

Po wypełnieniu ankiety, klient otrzymuje dostosowany raport wskazujący ryzyka podatkowe  wyżej zidentyfikowanych 3 obszarach wraz z rekomendacjami, jak te ryzyka mogą być zabezpieczone. Zwięzłe i zrozumiałe komentarze powodują, że w ciągu zaledwie kilkunastu minut aplikacja pozwala wskazać najważniejsze luki w dokumentacji cen transferowych oraz główne obszary zainteresowania władz podatkowych.

Firmy korzystające ze Skanera dokumentacji mają szansę:

  • szybko i łatwo uzyskać wiedzę dotycząca stanu obecnego dokumentacji w grupie kapitałowej oraz jej poprawności
  • wskazać główne obszary zainteresowania urzędników podczas ewentualnych kontroli
  • uzyskać rekomendacje dotyczące obszarów do poprawy w ramach prowadzenia dokumentacji dla cen transferowych
  • zmniejszyć ryzyko nałożenia kar za błędy podatkowe, w tym konieczności dopłaty podatku czy odpowiedzialności karnej skarbowej
  • poprawić jakość dokumentacji dla podmiotów powiązanych.

Narzędzie składa się z dwóch wersji: demo (dostępnej dla wszystkich) i pełnej (płatnej).
Na chwilę obecną narzędzie dostępne jest w polskiej wersji językowej. Trwają natomiast prace nad przygotowaniem angielskiej wersji językowej.
Dodatkowo, zespół pracuje także nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności narzędzia, ułatwiających podatnikom zidentyfikowanie obowiązków dokumentacyjnych obowiązujących w Polsce od 2017 roku, które są odzwierciedleniem rezultatów prac OCED w ramach Działania 13-go.

Narzędzie dostępne jest po poniższym adresem: skaner.ey-sprawdzsam.pl

Powiązane teksty