Projekt zmian w CIT: Limit zaliczania usług niematerialnych w koszty wzrośnie do 3 mln zł i nie obejmie wydatków na księgowość, obsługę prawną i rekrutację

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

Ministerstwo Rozwoju i Finansów ustosunkowało się oficjalnie do stanowisk zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została 12 września 2017 r. informacja, że przepis art. 15e ustawy CIT zostanie zmodyfikowany m.in. poprzez:

  • wyłączenie z zakresu jego stosowania kosztów usług, opłat i licencji ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych z podatnikiem, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych
  • wyłączenie stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1, do kosztów ww. usług, opłat i licencji ponoszonych w ramach podatkowej grupy kapitałowej (przez spółkę tworzącą PGK na rzecz innej spółki z tej grupy)
  • wyłączenie z katalogu usług niematerialnych zawartych w projektowanej regulacji: usług księgowych, usług prawnych oraz usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
  • podwyższenie do 3 mln zł progu, do którego koszty usług niematerialnych określonych w projektowanej regulacji oraz koszty opłat i licencji, o których mowa powyżej, podlegać mogą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez odnoszenia ich wysokości do wskaźnika (podatkowego) EBITDA
  • umożliwienie podatnikom przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów ww. usług, opłat i licencji przekraczającej limit obowiązujący w danym roku

Powiązane teksty