Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe regulacje cen transferowych

Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych.

Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych, która z początkiem 2019 r. wprowadza wiele nowych regulacji w zakresie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą też cen transferowych. W ustawie o PIT i o CIT wprowadzono nowe rozdziały dedykowane temu zagadnieniu (w ustawie o PIT będzie to rozdział 4b, a w ustawie o CIT – rozdział 1a). Kluczowe zmiany to:

  • nowe progi dokumentacyjne dla dokumentacji lokalnej – 2 mln i 10 mln zł (obecnie obowiązuje próg 50.000 EUR), jednocześnie wartość ta nie będzie uzależniona od wysokości przychodów i kosztów podatnika, tak jak ma to miejsce obecnie; niższy próg – 100 tys. zł – będzie obowiązywał w przypadku transakcji przeprowadzanych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych
  • nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej – obowiązek ten będzie dotyczył podmiotów, które spełnią trzy przesłanki kumulatywnie, tj. będą zobowiązane do sporządzenia dokumentacji lokalnej, będą należały do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 mln zł
  • nowe terminy na sporządzenie dokumentacji – dla dokumentacji lokalnej – 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, natomiast dla dokumentacji grupowej – 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
  • zastąpienie sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R)
  • wprowadzenie bezpiecznych stawek marż dla usług o niskiej wartości dodanej na poziomie min. 5% dla świadczenia usług i maksymalnie 5% w przypadku ich nabywania (tzw. safe harbours)
  • nowe uprawnienia dla organów podatkowych – organ przy doszacowaniu będzie mógł uznać, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zrealizowałyby danej transakcji lub zrealizowałyby inną transakcję lub inną czynność (tzw. nierozpoznanie transakcji kontrolowanych lub ich recharakteryzacja)
  • wprowadzenie legalnych definicji, w tym ceny transferowej, podmiotów powiązanych, podmiotów niepowiązanych, powiązań, transakcji kontrolowanej, warunków, znaczącego wpływu

Równolegle Ministerstwo Finansów opublikowało projekty nowych rozporządzeń w sprawie cen transferowych w zakresie PIT i CIT.

Ministerstwo Finansów planuje również wydać objaśnienia podatkowe do nowych regulacji. Zanim jednak to zrobi, poinformowało o zaproszeniu do konsultacji. Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi do 15 stycznia 2019 r.

Powiązane teksty