Nasze usługi

Ceny transferowe

Dynamika, skala oraz złożoność transakcji realizowanych przez grupy kapitałowe, a w konsekwencji stosowanych przez nie metod rozliczeń, jest coraz większa. Dodatkowo ceny w tych transakcjach mogą odbiegać od poziomu rynkowego.

Skutkuje to rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych, wzmożonymi kontrolami w zakresie cen transferowych, a także próbami ustanowienia takich regulacji, które stanowiłyby efektywne narzędzie zapobiegające nadużyciom w tym zakresie.

Z tego względu ważne jest by podatnicy strukturyzowali transakcje wewnątrzgrupowe nie tylko w sposób optymalny z perspektywy biznesowej, ale także bezpieczny z perspektywy podatkowej. Od wielu lat wspieramy naszych klientów w tym zakresie.

Wieloletnie doświadczenie i międzynarodowa praktyka w połączeniu ze znajomością polskiego i międzynarodowego otoczenia ekonomicznego umożliwia zespołowi cen transferowych EY oferowanie klientom rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, specyfiki działalności oraz oczekiwań biznesowych.

Przykłady projektów wykonywanych dla naszych klientów:

1. Planowanie w zakresie cen transfrowych:

 • Przegląd stosowanych cen transferowych
 • Planowanie rozliczeń w transakcjach
 • Opracowanie / implementacja  polityk cen transferowych
 • Alokacja zysków do zakładu (PE)

2. Dokumentowanie cen transferowych:

 • Opracowanie / analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane, w tym o podziale kosztów (CCA)
 • Sprawdzenie posiadanej dokumentacji grupowej (tzw. master file) pod kątem bezpieczeństwa w Polsce
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych
 • Opracowanie / implementacja procedur dokumentacyjnych
 • Opracowanie analiz rynkowości
 • Analiza rynkowości transakcji
 • Pomoc w obronie odliczalności (i rynkowości) kosztów usług niematerialnych

3. Wsparcie w zakresie zmiany modelu TP, w tym wsparcie w restrukturyzacjach biznesu (przenoszenie funkcji):

 • Wsparcie w zakresie restrukturyzacji biznesowych
 • Wycena „exit payment”
 • Weryfikacja rynkowości transakcji w modelu po restrukturyzacji
 • Przygotowanie do kontroli podatkowej

4. Pomoc w kontaktach z organami podatkowymi:

 • Wsparcie w procesie zawarcia uprzednich porozumień cenowych
 • Wsparcie w procedurze MAP
 • Pomoc przy kontrolach skarbowych i podatkowych

5. Wyceny transakcji:

 • Wycena transakcji finansowych m.in. pożyczki, gwarancje, poręczenia
 • Wycena opłat licencyjnych za znaki towarowe / nazwy handlowe / technologii / know-how / patenty
 • Wycena opłat za przekazanie bazy klientów / odstąpienie rynku / bazę danych / know-how na potrzeby sprzedaży etc.
 • Podatkowa wycena świadczeń nieodpłatnych

6. Szkolenia oraz warsztaty w zakresie cen transferowych:

 • Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie cen transferowych
 • Edukowanie rynku, podnoszenie świadomości procesów związanych z cenami transferowymi
 • Wymiana doświadczeń i integracja środowiska ekspertów
Co wyróżnia zespół cen transferowych EY:
 • Składamy się z ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego, ekonomii, zarządzania oraz rachunkowości
 • Znamy kluczowe problemy i wyzwania związane z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi oraz posiadamy wiedzę i doświadczenia w rozwiązywaniu tych problemów
 • Mamy bezpośrednie doświadczenia w kontrolach podatkowych i skarbowych transakcji wewnątrzgrupowych
 • Posiadamy praktyczną wiedzę i doświadczenia wynikające z prowadzenia negocjacji z Ministerstwem Finansów

 

 

 

 

 

Powiązane teksty