Nasi eksperci


Aneta jest partnerem EY Polska od 2010 roku, zespołem Cen Transferowych zarządza samodzielnie od 2007 r. Cenami transferowymi zajmuje się od 1999. Doradzała setkom klientów, którzy chcieli, aby ich transakcje w grupie kapitałowej w jakiej działali, odpowiadały zasadzie „arm’s length”. Często analizy, jakie realizowała ze swoim zespołem, poddawane były weryfikacji przez polskiego fiskusa w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Wszystkie takie spory udawało się zakończyć korzystnie dla klientów. Od 2006 roku stroną stał się również Minister Finansów, którego do dziś już siedmiokrotnie osobiście udało jej się przekonać do tego, że warunki w bardzo dużych, trudnych do oceny transakcjach jakie realizowali klienci są prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi. W 2006 roku zespół Anety wynegocjował z Ministrem Finansów zawarcie pierwszego w Polsce Uprzedniego Porozumienia Cenowego (APA). Z kolei w 2010 roku udało jej się wygrać pierwsze polskie APA dotyczące metodologii wyceny opłat licencyjnych z tytułu korzystania z wartości niematerialnych. W 2007 roku zespół Anety został wybrany przez International Tax Review najlepszym zespołem cen transferowych w Polsce. W 2011 roku była nominowana przez Euromoney Legal Media Group do nagrody najlepszej kobiety w biznesie cen transferowych. W 2014 r. znalazła się w gronie najlepszych w Polsce kobiet biznesu prawniczego w przewodniku „Women in Business Law 2014”. Jako partner w EY, Aneta przez trzy lata odpowiedzialna była również, za sprawy ludzkie w zespole EY Tax jako People Partner, współpracując w tym obszarze bezpośrednio z szefem zespołu podatkowego oraz z zespołem HR w EY. W ramach tej działalności wdrożyła kilka nowatorskich projektów z zakresu rekrutacji i rozwoju pracowników w Tax na różnych szczeblach ich kariery. Jednocześnie Aneta współtworzyła i dalej aktywnie działa na rzecz inicjatywy Women Leadership w ramach EY, jak również tworzyła Fundację Liderek Biznesu, działającą przy współpracy z EY.


Paweł jest starszym konsultantem w Zespole Cen Transferowych EY. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i rachunkowość). Posiada doświadczenie w realizacji polskich i międzynarodowych projektów podatkowych.


Aneta jest Menedżerem w Zespole Cen Transferowych EY, licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada także uprawnienia adwokata. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek finanse i rachunkowość). Aneta zrealizowała także studia w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida, Levin College of Law. Posiada doświadczenie w realizacji polskich i międzynarodowych projektów podatkowych.


Justyna jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Posiada 8-letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie cen transferowych i rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych, wycenach transakcji wewnątrzgrupowych oraz dokumentowaniu przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych. Doradza klientom przy kontrolach w zakresie cen transferowych. Posiada także doświadczenie w zakresie projektów dotyczących uprzednich porozumień cenowych (APA) zawieranych przez podatników z ministrem finansów. Prowadzi warsztaty dla klientów w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanym. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Jakub jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY


Magdalena jest starszym konsultantem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.


Joanna jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (kierunek metody ilościowe i systemy informatyczne oraz finanse i rachunkowość), a także studentką V-go roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także program Finanse i Zarządzanie w Biznesie organizowany przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z EY przygotowujący do zdobycia międzynarodowego tytułu zawodowego Chartered Certified Accountant. Jest członkiem organizacji ACCA. Rozpoczęła współpracę z EY w dziale Audytu Finansowego. Obecnie pracuje jako menedżer w zespole Cen Transferowych EY. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Posiada doświadczenie w realizacji polskich oraz międzynarodowych projektów podatkowych.


Anna jest starszą konsultantką w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na specjalności finanse i polityka pieniężna, gdzie w 2014 r. na Wydziale Ekonomii obroniła również doktorat. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przeprowadzała również liczne szkolenia w ramach Resortu Finansów. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi podczas kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych.