Kolejne propozycje zmian CIT i PIT od stycznia 2018 r. – ewolucja czy rewolucja?

W dniu 12 lipca 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej przepisy o podatkach dochodowych. Proponowane zmiany wpisują się w obecne działania fiskusa mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz walkę z „agresywną optymalizacją podatkową” i mogą w istotny sposób wpłynąć nie tylko na tzw. planowania podatkowe, ale także na „zwykłe” rozliczenia podatkowe podmiotów.

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu projektu, proponowane zmiany stanowią reakcję na konkretne zachowania podatników, do których należą przede wszystkim:

  • kompensowanie, sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (z działalności operacyjnej),
  • nadmierne finansowanie podatnika długiem,
  • transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania,
  • przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych),
  • wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej.

Zapoznaj się ze wszystkimi proponowanymi zmianami.

 

 

Powiązane teksty