Interpretacja ogólna MF wskazuje na konieczność literalnej interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych

Podejście MF może oznaczać konieczność dokumentacji nawet drobnych rozliczeń z podmiotami powiązanymi w ramach transakcji jednego rodzaju.

Ministerstwo Finansów opublikowało 24 stycznia Interpretację ogólną w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Interpretacja dotyczy:
1. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju
2. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi
3. obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej
4. ustalenia transakcji jednego rodzaju

Największym zaskoczeniem dla przedsiębiorców, których dotyczy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, jest pkt 2 interpretacji. W ostatnim czasie pojawił się szereg interpretacji indywidualnych, z których wynikało, że ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w oparciu o nowe przepisy należy stosować w oparciu o dwa kryteria: jednorodności transakcji i jej wartości per podmiot powiązany, z którym transakcja jest realizowana. Organy wskazywały w ten sposób, że należy odnosić się osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawartej z danym kontrahentem. Takie podejście ograniczało obowiązek dokumentacyjny wobec transakcji „nie mających istotnego wpływu”, czyli takich, których odrębne wartości nie przekraczają ustawowych limitów.

Stanowisko wyrażone przez MF w interpretacji ogólnej oznacza powrót do historycznej linii interpretacyjnej, która bazowała wyłącznie na kryterium jednorodności transakcji przy jednoczesnym odniesieniu do wszystkich kontrahentów. Takie podejście ma charakter literalnego interpretowania przepisów i oznacza w praktyce, że nawet drobne rozliczenia z podmiotami powiązanymi mogą podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu, jeśli  stanowią one transakcje tego samego rodzaju.

Publikacja komentowanej interpretacji ustanawia określoną wykładnię obowiązków i wymaganego podejścia dla podatników, którzy jeszcze nie sporządzili dokumentacji i nie posiadają interpretacji indywidualnych w tym zakresie. Może budzić ona wątpliwości dotyczące dalszego sposobu postępowania wśród tych podmiotów, wobec których wydane zostały już interpretacje indywidualne.
Dodatkowo interpretacja ogólna MF nadal nie doprecyzowuje pojęcia jednorodności transakcji i pozostawia podatnikom ostateczną ocenę w tym zakresie.

Treść Interpretacji ogólnej można znaleźć pod tym linkiem

Powiązane teksty