Dokumentacja TP dla pożyczki tylko w momencie zawierania umowy

Transakcja pożyczki powinna być dokumentowana na potrzeby cen transferowych tylko w momencie zawarcia umowy; nie ma takiego obowiązku w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek – wskazują organy.

Pożyczka powinna być udokumentowana na potrzeby cen transferowych jedynie w roku, w którym jest dokonywana transakcja. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 3 listopada 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.205.2017.1.JKT). Dyrektor KIS stwierdził w interpretacji, że transakcja pożyczki powinna być dokumentowana na potrzeby cen transferowych tylko w momencie zawarcia umowy.

To kolejna interpretacja organów podatkowych idąca po linii tego typu orzecznictwa. Pierwsza interpretacja wskazująca na ten tok myślenia organów skarbowych została wydana przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej w ramach interpretacji indywidualnej w dniu 12 października 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.337.2017.1.APO). Dyrektor KAS stwierdził w uzasadnieniu, że renegocjacja warunków umowy i/lub wydłużenie terminu spłaty odsetek, nie pociąga za sobą konieczności przygotowania kolejnej dokumentacji cen transferowych. Transakcja pożyczki jest dokonywana jednorazowo i obowiązek dokumentacji cen transferowych dotyczy jedynie roku, w którym została zawarta umowa pożyczki, nie obejmuje kolejnych lat.

 

Powiązane teksty