Ceny transferowe pod lupą fiskusa

Joanna Pachnik
Joanna Pachnik Starszy Menedżer
kontakt
Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

Ilość kontroli w zakresie cen transferowych wzrosła o 130% pomiędzy 2014 a 2016 r., równolegle organy kontroli skarbowej doszacowały ponad 600 mln zł dochodu w 2016 r. przy poziomie tylko 82,9 mln zł w 2014 r.

Rosnąca liczba kontroli w zakresie cen transferowych wskazuje na nieustanne zainteresowanie organów podatkowych rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oprócz rozliczeń VAT-owskich i ścigania karuzeli podatkowych, ceny transferowe są od jakiegoś czasu priorytetem organów podatkowych, co widać nie tylko na gruncie zmieniającego się ustawodawstwa (zmiana regulacji w zakresie dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych), ale także w praktycznych działaniach i komunikatach organów podatkowych.

Wzmożone zainteresowanie organów podatkowych przekłada się na zwiększenie liczby kontroli i postępowań przeprowadzanych przez fiskusa w zakresie cen transferowych z roku na rok i wzrostu wielkości dochodu doszacowanego w efekcie działań urzędników.

Ilość postępowań kontrolnych, które zakończyły się ustaleniami w zakresie cen transferowych, wzrosła aż o 130% w latach 2014-2016, wynika z pisma Ministerstwa Finansów i Rozwoju z dnia 1 września 2017 r. w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dokonane przez organy kontroli skarbowej doszacowanie dochodu określone na podstawie art. 11 ustawy o CIT lub art. 25 ustawy o PIT wzrosło w tym samym okresie do 657.437 tys zł z 82.863 tys zł.

Należy pamiętać, ze powyższe dane dotyczą wyłącznie statystyk z Urzędów Celno-Skarbowych (poprzednie UKS), dane nie są zbierane natomiast z Urzędów Skarbowych. To oznacza, że skala doszacowania w praktyce może być jeszcze większa.

Kluczowe znaczenie tej tematyki jest podkreślane m.in. w wypowiedziach reprezentantów Ministerstwa Finansów, którzy wskazują, że relacje wewnątrzgrupowe powodują wypływ podatków do innych jurysdykcji podatkowych: Jak mówili przedstawiciele MF, miliardowe ubytki budżetu w wyniku problemów z poborem podatku CIT wynikają m.in. z kilku przejawów optymalizacji podatkowej. To przede wszystkim fikcyjne usługi niematerialne, łączenie zysków operacyjnych i strat kapitałowych, nieprawidłowości przy podatkowych grupach kapitałowych, wreszcie nadmierne odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych. Istotność zagadnień w zakresie cen transferowych popchnęła także resort do prac nad nowelizacją ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które mają uszczelnić system poboru podatków m.in. od podmiotów działających w grupach kapitałowych. Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej szkolą się intensywnie, a kontrole w zakresie cen transferowych nie są przypadkowe i wynikają z analizy profili funkcjonalnych podmiotów, która jest możliwa dzięki dostępowi urzędników do specjalistycznych baz danych.

Takie podejście organów podatkowych do tematyki cen transferowych wymusza po stronie grup kapitałowych zachowanie szczególnej dbałości w zakresie ustalania polityki rozliczeń w obrębie grupy oraz weryfikacji jej rynkowości z perspektywy lokalnej, a także odpowiednie przygotowanie do potencjalnej kontroli cen transferowych.

Powiązane teksty