Marże w trudnych czasach – potencjalny wpływ kryzysu na rozliczenia w grupach kapitałowych

Jeśli obecny kryzys się pogłębi lub będzie trwał dłuższy czas, w łańcuchach wartości dodanej międzynarodowych grup kapitałowych zacznie brakować płynności finansowej. Powodów może być wiele, chociażby wstrzymane kontrakty z klientami (skutkujące spadkiem lub całkowitym brakiem przychodów), przerwane łańcuchy dostaw surowców i materiałów (wpływające negatywnie na produkcje w grupie), czy też problemy z realizacją procesów...

OECD opublikowała wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych

11 lutego 2020 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) opublikowała, w ramach inicjatywy BEPS (ang. Base Erosion Profit Shifting), wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych. Przedstawiona wersja wytycznych koncentruje się na aspektach cen transferowych w ramach takich transakcji finansowych jak m.in. pożyczki wewnątrzgrupowe, grupowe...

Zapraszamy do obejrzenia webcastu EY: Rosnąca odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe – jak zarządzić ryzykiem osobistym?

Od 2019 r. zarząd będzie musiał osobiście poświadczyć, że ceny transferowe w transakcjach z grupą są zgodne z zasadą wolnego rynku (arm’s length), a konsekwencjami za takie oświadczenie mogą być sankcje wprost wyartykułowane w KKS. Zasady rozliczeń stosowane w trakcie roku 2019 (stosowanie zasady arm’s length obowiązuje już w trakcie roku, czyli w momencie...

Transakcje kontrolowane z 2018 r. według nowych zasad? Tak, ale ostrożnie

Podatnik może - na podstawie przepisów przejściowych - wybrać regulacje bardziej korzystne, które zwalniają go z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.134.2019.1.AK. Zmienione od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o CIT ograniczyły obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dodatkowo, na podstawie przepisów przejściowych, podatnik ma prawo zastosować...

Zapraszamy do obejrzenia webcastu EY: Kto może liczyć na uproszczone APA – jest projekt ustawy!

Eksperci EY  omawiają projekt przepisów wprowadzających uproszczoną APA.  Ministerstwo Finansów opublikowało długo wyczekiwany projekt przepisów, który ma przyspieszyć pozyskiwanie APA umożliwiające zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów mimo ograniczeń wynikających z art. 15e ustawy CIT. Na czym polegają uproszczenia procedury, dla jakich transakcji będą możliwe oraz co z tymi sprawami, które kryteriów umożliwiających pozyskanie uproszczonego...

Usługi szkoleniowe poza limitem

Wydatki na szkolenia z zakresu technik sprzedażowych nie podlegają ograniczeniu przy zaliczaniu ich do kosztów podatkowych. To korzystne dla podatników stanowisko potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK.
Usługi szkoleniowe od podmiotów powiązanych
Z pytaniem o możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na szkolenia w całości wystąpiła spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest...

Zapraszamy na webcast EY: Rosnąca odpowiedzialność członków zarządu za ceny transferowe – jak zarządzić ryzykiem osobistym?

Zapraszamy na webcast EY, który odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00-11.00.  W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące odpowiedzialność firm, jak i zarządów za ceny transferowe. Od 2019 r. zarząd będzie musiał osobiście poświadczyć, że ceny transferowe w transakcjach z grupą są zgodne z zasadą wolnego rynku (arm’s length), a konsekwencjami za...

Exit fee w kosztach bez limitu

Opłata wewnątrzgrupowa dotycząca zmiany modelu biznesowego, która polega na przeniesieniu aktywów niematerialnych oraz transferu potencjału zysku, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z pominięciem limitu z art. 15e ustawy o CIT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-3.4010.629.2018.1.APO.   Wraz ze zmianami, jakie weszły w życie w 2018 r. w zakresie rozliczania w kosztach...

Korekty cen transferowych: i wstecz, i na bieżąco

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r. (i później), a dotyczące roku podatkowego 2018, powinny być rozpoznawane „na bieżąco". Natomiast korekty dotyczące rozliczeń dokonywanych od 1 stycznia 2019 r. powinny być rozpoznawane „wstecz". Temat korekt cen transferowych na gruncie ustawy o CIT od wielu lat budzi liczne wątpliwości. I choć od początku 2019 r. kwestie...

Restrukturyzacja – czy jesteśmy bezpieczni?

Nowe przepisy w zakresie cen transferowych aktualizują zagadnienia dotyczące rozliczania restrukturyzacji. Defence file pomoże zneutralizować ewentualne negatywne skutki podatkowe restrukturyzacji. Nowe przepisy, które weszły w życie w 2019 r. doprecyzowały regulacje dotyczące traktowania procesu restrukturyzacji z perspektywy cen transferowych, wprowadzając nowe kryteria w tym zakresie. Jednocześnie wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące recharakteryzacji i pominięcia transakcji,...

Dokumentacja cen transferowych w trzech krokach

Nowe wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych wprowadzone od 2019 roku mogą być stosowane również do transakcji z 2018 r. Opisujemy krok po kroku ścieżkę podatnika przed podjęciem decyzji o zmianie podstawy prawnej dla dokumentacji cen transferowych. Począwszy od 2019 roku, do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Przepisy...

Uproszczona procedura APA: jest projekt ustawy

  22 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień APA.   Uproszczona procedura APA – projektowany kształt przepisów Projekt ustawy, na który czekało wielu podatników zapowiada możliwość zastosowania uproszczonej procedury APA z ograniczeniem do:

Coraz mniej czasu na APA za 2018 r.

APA umożliwi podatnikowi zaliczenie części kosztów z art. 15 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów. APA wydana w 2019 r. umożliwi uwzględnienie kosztów z 2018 r.   Począwszy od 2018 roku, zgodnie z przepisami art. 15e CIT wydatki poniesione na nabycie usług (np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządczych) oraz określonych wartości niematerialnych i prawnych (np....

Eksperci EY w zagranicznych mediach o polskich podatkach

Aneta Błażejewska-Gaczyńska i Aneta Grzyb z EY opublikowały obszerny artykuł w International Tax Review o reformie podatkowej w Polsce. Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowe regulacje cen transferowych

Zmiany dotyczą w szczególności dokumentacji cen transferowych, zasady ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych oraz korekty cen transferowych. Prezydent podpisał nowelizację ustaw podatkowych, która z początkiem 2019 r. wprowadza wiele nowych regulacji w zakresie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą też cen transferowych. W ustawie o PIT i o CIT wprowadzono nowe rozdziały dedykowane temu...

Rewolucja w cenach transferowych czeka na podpis Prezydenta

Zmiany, które wejdą w życie wraz z 2019 r. przewidują wiele ułatwień dla podatników, ale też wprowadzają nowe uprawnienia dla organów podatkowych. Na podpis Prezydenta czeka nowelizacja ustaw podatkowych (druk nr 2860), która z początkiem 2019 r. wprowadza wiele zmian w zakresie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Na szczególną uwagę zasługują te, które dotyczą cen...

MF odpowiada na pytania w sprawie CIT-TP i PIT-TP

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. W ostatnich miesiącach pojawił się szereg nowych regulacji w zakresie cen transferowych. Wzbudzają one wiele wątpliwości podatników, zwłaszcza, że materia cen transferowych jest z natury dość skomplikowana. Ministerstwo Finansów postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przygotowało dokument, w którym odpowiada...

Rozporządzenia do nowelizacji ustawy o cenach transferowych

Na stronach RCL ukazały się rozporządzenia precyzujące nowe zasady rozliczania cen transferowych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się szereg rozporządzeń precyzujących nowe zasady rozliczania cen transferowych. Treść  dokumentów dostępna jest pod poniższym linkiem. Równolegle ukazał się projekt nowelizacji ustawy o CIT, który kompleksowo reguluje zagadnienia z zakresu cen transferowych. Pisaliśmy o projekcie szerzej w...

Można złożyć CIT-TP i PIT-TP w formie elektronicznej

Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej interaktywne formularze do składania sprawozdań z zakresu cen transferowych. Chodzi o formularze CIT-TP i PIT-TP. Za ich pośrednictwem można wysyłać dokumenty elektroniczne na bramkę e-Deklaracji. Nowe formularze pozwalają na złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla danego podatnika.

Ceny transferowe: możliwe ułatwienia dla MSP

Opublikowany projekt wprowadza zasadnicze zmiany w przedmiocie cen transferowych i dąży do zmniejszenia administracyjnego obciążenia małych i średnich podatników w tym zakresie. Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje...