Mariusz Kozłowski

Mariusz Kozłowski

Stanowisko: Associate Partner
Mariusz Kozłowski jest Associate Partnerem w Zespole Cen Transferowych EY. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. W ciągu 12 lat doradztwa z zakresu cen transferowych zaangażowany był w realizację ponad dwustu projektów, w tym m.in. w zakresie negocjowania uprzednich porozumień cenowych z Ministrem Finansów, opracowywania modeli cen transferowych, w tym wskazania optymalnych struktur prowadzenia modelu biznesowego, strukturyzacji transakcji z wykorzystaniem wartości niematerialnych, doradztwa w zakresie rynkowych mechanizmów rozliczeń wewnątrzgrupowych transakcji towarowych, usługowych, niematerialnych, finansowych, doradztwa w zakresie alokacji dochodu do zakładu, wsparcia w zakresie postępowań podatkowych dotyczących cen transferowych, przeglądu ryzyk w zakresie cen transferowych, opracowywania systemów dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych oraz opracowywania dokumentacji cen transferowych dla takich transakcji. Mariusz jest absolwentem Wydziału Zarządzania (specjalizacja rachunkowość) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (specjalizacja finanse przedsiębiorstw) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest również autorem publikacji książkowych i prasowych (w kraju i zagranicą) oraz prelegentem prowadzącym szkolenia z cen transferowych.