Aneta Błażejewska-Gaczyńska

Aneta Błażejewska-Gaczyńska

Stanowisko: Partner
Aneta jest Partnerem EY Polska od 2010 roku, zespołem Cen Transferowych zarządza samodzielnie od 2007 r. Cenami transferowymi zajmuje się od 1999. Doradzała setkom klientów, którzy chcieli, aby ich transakcje w grupie kapitałowej w jakiej działali, odpowiadały zasadzie „arm’s length”. Często analizy, jakie realizowała ze swoim zespołem, poddawane były weryfikacji przez polskiego fiskusa w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Wszystkie takie spory udawało się zakończyć korzystnie dla klientów. Od 2006 roku stroną stał się również Minister Finansów, którego do dziś już siedmiokrotnie osobiście udało jej się przekonać do tego, że warunki w bardzo dużych, trudnych do oceny transakcjach jakie realizowali klienci są prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi. W 2006 roku zespół Anety wynegocjował z Ministrem Finansów zawarcie pierwszego w Polsce Uprzedniego Porozumienia Cenowego (APA). Z kolei w 2010 roku udało jej się wygrać pierwsze polskie APA dotyczące metodologii wyceny opłat licencyjnych z tytułu korzystania z wartości niematerialnych. W 2007 roku zespół Anety został wybrany przez International Tax Review najlepszym zespołem cen transferowych w Polsce. W 2011 roku była nominowana przez Euromoney Legal Media Group do nagrody najlepszej kobiety w biznesie cen transferowych. W 2014 r. znalazła się w gronie najlepszych w Polsce kobiet biznesu prawniczego w przewodniku „Women in Business Law 2014”. Jako partner w EY, Aneta przez trzy lata odpowiedzialna była również, za sprawy ludzkie w zespole EY Tax jako People Partner, współpracując w tym obszarze bezpośrednio z szefem zespołu podatkowego oraz z zespołem HR w EY. W ramach tej działalności wdrożyła kilka nowatorskich projektów z zakresu rekrutacji i rozwoju pracowników w Tax na różnych szczeblach ich kariery. Jednocześnie Aneta współtworzyła i dalej aktywnie działa na rzecz inicjatywy Women Leadership w ramach EY, jak również tworzyła Fundację Liderek Biznesu, działającą przy współpracy z EY.