Nowy projekt zmian w CIT i PIT może wprowadzić gruntowne zmiany w zakresie cen transferowych

RCL przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych.

Nowy projekt zmian w CIT i PIT może wprowadzić gruntowne zmiany w zakresie cen transferowych

Uproszczona APA coraz bliżej

Wystandaryzowanie wniosku, oparcie go o oświadczenia podatnika, objęcie nową procedurą usług o niskiej wartości dodanej i niektórych licencji, trzymiesięczny termin na wydanie uproszczonej APA – to założenia przepisów zaprezentowane przez MF.

Uproszczona APA coraz bliżej

Wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podatnicy mają czas na sporządzenie dokumentacji TP do końca września.

Wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych

„5 kroków w 5 tygodni” - odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez uczestników webcastu EY

15 listopada 2017 r. przeprowadziliśmy webcast EY: „5 kroków w 5 tygodni, czyli jak szybko i samodzielnie opracować dokumentację cen transferowych w oparciu o nowe [...]

„5 kroków w 5 tygodni” - odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez uczestników webcastu EY

Jak szacować ceny transferowe

Organy podatkowe lub/i organy kontroli skarbowej, ustalając rynkową cenę w badanej transakcji zawieranej z podmiotem powiązanym wykorzystują procedurę szacowania cen. Procedura ta składa się z [...]

Jak szacować ceny transferowe


Ceny transferowe: możliwe ułatwienia dla MSP

Opublikowany projekt wprowadza zasadnicze zmiany w przedmiocie cen transferowych i dąży do zmniejszenia administracyjnego obciążenia małych i średnich podatników w tym zakresie. Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje...

Nowy projekt zmian w CIT i PIT może wprowadzić gruntowne zmiany w zakresie cen transferowych

Rządowe Centrum Legislacji przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Opublikowany projekt proponuje istotne zmiany w nowych przepisach o dokumentacji cen transferowych wprowadzonych w 2017 r. Projektowane zmiany z jednej strony dążą do zmniejszenia...

Nowelizacja TP do konsultacji publicznych

Ministerstwo Finansów przekazało nowelizację przepisów o cenach transferowych do konsultacji publicznych.

Ministerstwo Finansów przekazało 16 lipca 2018 r. do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych. Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie cen transferowych.

Projekt został...


Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu EY: Rozliczenia grupowe bez limitu? Jak zabezpieczyć KUP w rozliczeniu usług i licencji wewnątrzgrupowych

W jaki sposób zabezpieczyć możliwość traktowania kosztów usług i licencji wewnątrzgrupowych jako koszty podatkowe w 2018 r. i czego można się spodziewać w zakresie uproszczonego APA – na te i inne pytania odpowiadali eksperci EY z zespołu Cen Transferowych podczas bezpłatnego szkolenia online. Podczas spotkania eksperci opowiedzieli co wynika z dotychczasowych interpretacji ogólnych i wyjaśnień...

Webcast EY: Rozliczenia grupowe bez limitu? Jak zabezpieczyć KUP w rozliczeniu usług i licencji wewnątrzgrupowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online (webcaście) na temat rozliczeń usług i licencji wewnątrzgrupowych. W jaki sposób zabezpieczyć możliwość traktowania kosztów usług i licencji wewnątrzgrupowych jako koszty podatkowe w 2018 r. i czego można się spodziewać w zakresie uproszczonego APA - na te i inne pytania odpowiedzą eksperci EY z zespołu Cen Transferowych...

Liczne uwagi do projektu zmian uszczelniających interpretacje mogą opóźnić jego wejście w życie

Jeśli zmiany wejdą w życie w planowanym kształcie, niektóre firmy będą musiały zaktualizować interpretacje wydane przed zmianą ustawy. Ministerstwo Finansów już w kwietniu przystąpiło do prac legislacyjnych mających na celu uszczelnienie interpretacji podatkowych. Planowane zmiany miałyby miały wpływ zarówno na interpretacje indywidualne wydawane po wejściu w życie potencjalnych zmian, jak i wydane i posiadane przed...

MF precyzuje zasady rozliczania wydatków na usługi niematerialne

Resort wyjaśnił niektóre wątpliwości, ale część zagadnień wciąż będzie wymagała indywidualnych analiz. Nowelizacja ustawy o CIT która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. znacznie ograniczyła możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz dotyczących opłat za niektóre prawa (np. licencje). Nowe przepisy wprowadziły limit zgodnie z którym, co do zasady, takie wydatki...

Uproszczona APA coraz bliżej

Wystandaryzowanie wniosku, oparcie go o oświadczenia podatnika, objęcie nową procedurą usług o niskiej wartości dodanej i niektórych licencji, trzymiesięczny termin na wydanie uproszczonej APA – to założenia przepisów zaprezentowane przez MF. Podatnicy realizujący transakcje wewnątrzgrupowe z niecierpliwością czekają na publikację przepisów dotyczących uproszczonej APA, procedury umożliwiającej zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów mimo ograniczeń wynikających...

Wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podatnicy mają czas na sporządzenie dokumentacji TP do końca września. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji cen transferowych zostało opublikowane. Celem rozporządzenia jest wydłużenie o 6 miesięcy terminów na:
  • sporządzenie dokumentacji podatkowej Local File
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji Local File
  • przygotowanie uproszczonego sprawozdania CIT/TP i PIT/TP
Przedłużenie omawianych...

Szybkie tempo prac nad wydłużeniem terminu na dokumentację TP

Jutro mija termin zgłaszania uwag do rozporządzenia wydłużającego o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Jutro, 27 lutego, mija termin na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia wydłużającego o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia 22 lutego, więc czasu jest...

Więcej czasu na dokumentację TP

Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji wewnątrzresortowych rozporządzenie przesuwające o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji wewnątrzresortowych rozporządzenie, które ma wydłużyć o pół roku termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, podatnicy realizujący transakcje wewnątrzgrupowe za 2017 r. mają czas na sporządzenie dokumentacji lokalnej tzw....

Interpretacja ogólna MF wskazuje na konieczność literalnej interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych

Podejście MF może oznaczać konieczność dokumentacji nawet drobnych rozliczeń z podmiotami powiązanymi w ramach transakcji jednego rodzaju. Ministerstwo Finansów opublikowało 24 stycznia Interpretację ogólną w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Interpretacja dotyczy: 1. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju 2. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi...

Polska i USA podpisały porozumienie w sprawie wymiany raportów CbCR (Country-by-Country Reporting)

Podpisanie umowy niweluje ryzyko nałożenia na polskie spółki  zależne obowiązku secondary filling, tj. obowiązku złożenia raportu CbCR w Polsce przed podmiot zależny, nawet jeśli nie jest ostateczną spółką dominującą ani spółką wyznaczoną do przygotowania takiego raportu. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i strony amerykańskiej podpisali pod koniec grudnia 2017 r. porozumienie pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi w...

Dokumentacja TP dla pożyczki tylko w momencie zawierania umowy

Transakcja pożyczki powinna być dokumentowana na potrzeby cen transferowych tylko w momencie zawarcia umowy; nie ma takiego obowiązku w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek – wskazują organy. Pożyczka powinna być udokumentowana na potrzeby cen transferowych jedynie w roku, w którym jest dokonywana transakcja. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w...

MF odpowiada na pytania odnośnie CBC-P

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą edycję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie formularza CBC-P. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania w sprawie składania tzw. formularza CBC-P. Podatnicy do końca października 2017 r. musieli po raz pierwszy zmierzyć się z obowiązkiem złożenia powiadomienia dot. raportowania Country-by-Country poprzez złożenie formularza, który dotyczył...

„5 kroków w 5 tygodni” – odpowiedzi na kluczowe pytania zadawane przez uczestników webcastu EY

15 listopada 2017 r. przeprowadziliśmy webcast EY: „5 kroków w 5 tygodni, czyli jak szybko i samodzielnie opracować dokumentację cen transferowych w oparciu o nowe przepisy.” Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kluczowe pytania, najczęściej zadawane przez uczestników 1. Po jakim kursie przeliczamy limity w euro w celu ustalenia obowiązków dokumentacyjnych ciążących na spółce? Wyrażone w euro wielkości...

Webcast EY: 5 kroków w 5 tygodni

Webcast EY: 5 kroków w 5 tygodni, czyli jak szybko i samodzielnie opracować dokumentację cen transferowych w oparciu o nowe przepisy 15 listopada 2017 r. (środa), godz. 10:00-11:00 Aby wziąć udział w webcaście (bezpłatnym szkoleniu przez internet) należy dokonać rejestracji. Zapisz się na webcast >> Przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych (ang. transfer...

Interaktywny formularz CbC-P już dostępny

Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało interaktywny formularz CbC-P (zawiadomienie dot. informacji o Grupie podmiotów). Formularz dostępny jest na stronie MF: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne Termin na złożenie zawiadomienia przypada 31 października br. (dotyczy podmiotów objętych takim obowiazkiem, których rok finansowy 2016 równy jest kalendarzowemu).

Wzór zawiadomienia dot. CbCR opublikowany

Ministerstwo Finansów opublikowało 9 października na platformie ePUAP wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (zawiadomienie dot. CbCR). Dla części podatników termin na złożenie zawiadomienia upływa 31 października 2017 r. W wyniku prac na poziomie OECD grupy kapitałowe, których łączne obroty przekraczają poziom 750 milionów EUR mają obowiązek przekazywania informacji o grupie...

Aneta Błażejewska-Gaczyńska i Joanna Pachnik na “International Taxation in CEE”

Aneta Błażejewska-Gaczyńska i Joanna Pachnik biorą udział w konferencji „International Taxation in CEE” („Międzynarodowe aspekty opodatkowania w Europie Środkowo-Wschodniej”), która odbywa się w dniach 12-13 października 2017 r. w czeskiej Pradze. Uczestnikami wydarzenia jest liczne grono regionalnych Dyrektorów Podatkowych z krajów CEE jak i Dyrektorzy Finansowi z...