Zwolnienie z PCC przekształcenia w spółkę osobową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 1938/14) po raz kolejny potwierdził stanowisko w zakresie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Osią sporu stała się treść przepisu art. 9 pkt 11 lit a) ustawy o PCC. Przewiduje on zwolnienie dla umów spółki i ich zmian związanych z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska, albo od których, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, podatek nie był naliczany.

W prezentowanym wyroku WSA nie podzielił interpretacji przedmiotowego przepisu prezentowanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zgodnie z którą omawiane zwolnienie dotyczy wyłącznie wkładów na kapitał zakładowy, od których podatek nie był naliczany zgodnie z prawem państwa członkowskiego innego niż Polska. WSA wskazał, zgodnie z brzmieniem przepisu, iż wspomniane zwolnienie obejmuje swoim zakresem prawo każdego państwa członkowskiego UE, w tym Polski.

Wyrok WSA stanowi potwierdzenie korzystnego dla podatników stanowiska, prezentowanego m.in. w wyroku WSA w Warszawie z 27 listopada 2014 r. sygn. III SA/Wa 1328/14. Zgodnie z tym stanowiskiem zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, przewidziane w art. 9 pkt 11 lit a) ustawy o PCC, dotyczy również tej części kapitału zakładowego, od której podatek ten nie był pobrany na podstawie polskich przepisów podatkowych.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>