ZUS coraz bardziej precyzyjny

Grzegorz Piliszek
Grzegorz Piliszek Senior Manager, Adwokat
kontakt
Karol Raźniewski
Karol Raźniewski Associate Partner
kontakt

Na czarnej liście inspektorów są firmy odprowadzające jedną składkę od pracownika zatrudnionego w kilku spółkach czy dokonujące znacznych zaliczek na poczet wypłacanych świadczeń.

ZUS zatrudnia około 1,5 tys. inspektorów kontroli, którzy przeprowadzają rocznie około 80 tys. kontroli płatników składek. Wykrywają oni błędy na kwotę około 333 mln zł rocznie. Kontrole ZUS są coraz precyzyjniej adresowane a firmy są selekcjonowane pod kątem konkretnych parametrów.

W pierwszej kolejności typowani zostają przede wszystkim płatnicy składek, którzy:

  • zatrudniają jednego pracownika w kilku spółkach z grupy odprowadzając tylko jedno (najniższe) ubezpieczenie społeczne
  • dokonują znacznego zaliczania wypłaconych świadczeń w poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne

Wielokrotność umów-zlecenie

ZUS ściśle monitoruje firmy, które zatrudniają pracowników na umowę zlecenie. Dedykowana aplikacja typuje podmioty, które mogą być powiązane kapitałowo i dokonują zatrudnienia zleceniobiorców według schematu, zgodnie z którym zleceniobiorca świadczy pracę dla dwóch podmiotów, a składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane z pierwszej umowy od bardzo niskiej podstawy wymiaru składek.

Umowy o dzieło

Rośnie również liczba umów o dzieło, które zostają zakwestionowane przez ZUS. Organ kładzie duży nacisk na weryfikację tych umów. Pracodawcy powinni pamiętać, że charakter prawny umowy nie określa jej nazwa, a przede wszystkim jej treść, warunki i okoliczności wykonywania.

Organ rentowy jest uprawniony do badania, czy określony tytuł do ubezpieczeń społecznych był faktycznie wykonywany na warunkach przedstawionych w umowie oraz czy nie została ona zawarta w celu obejścia prawa. W praktyce kontrole w tym zakresie prowadzone są przede wszystkim w celu udowodnienia, że stosunek pracy został zawarty tylko i wyłącznie w celu nabycia uprawnień do świadczeń.

Inne często spotykane nieprawidłowości

  • Umowy zlecenie: Brak uzyskiwanych oświadczeń od zleceniobiorców lub błędnie wypełnione oświadczenia o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
  • Różnice w dokumentacji źródłowej (m.in. listy płac) z deklaracjami rozliczeniowymi składanymi do ZUS
  • Błędne stosowanie wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe zawartych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej
  • Błędne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na Webcast EY: ZUS 2018/19 okiem inspektora: typowe błędy, dozwolone oszczędności, obszary pilnych zmian.

Więcej informacji o webcaście


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>