Zostało kilka dni na złożenie ORD-U

Marcin Opiłowski
Marcin Opiłowski Associate Partner
kontakt
Magdalena Zalech
Magdalena Zalech Starszy Menedżer
kontakt

Termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami za 2017 r. upływa 3 kwietnia 2018 r.

Pragniemy przypomnieć, że zostały ostatnie dni na złożenie informacji o umowach zawartych
z nierezydentami (ORD-U).

Podmioty zobowiązane

Do złożenia informacji ORD-U obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły w danym roku umowy z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

W przypadku podatników obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP) możliwe są pewne wyłączenia z tego obowiązku.

Termin i miejsce składania

Informacje ORD-U sporządza się dla każdego nierezydenta oddzielnie i składa raz w roku – w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Dla podmiotów posiadających rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia tej informacji za 2017 r. upływa 3 kwietnia 2018 r.

Informacja ORD-U jest składana do właściwego urzędu skarbowego bez wezwania organu – to sam przedsiębiorca musi określić, czy ciąży na nim taki obowiązek.

Zdarzenia powodujące powstanie obowiązku złożenia informacji ORD-U

Obowiązek sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego informacji ORD-U powstaje
po ziszczeniu się warunków podmiotowych oraz przekroczeniu progu wartości transakcji określonych w rozporządzeniu.

Jak możemy Ci pomóc?

Obowiązek składania ORD-U istnieje w prawie podatkowym od wielu lat, a jego niedopełnienie stanowi czyn karalny według kodeksu karnego skarbowego i jest zagrożone grzywną. Jednakże, dopóki organ nie ustali, że doszło do naruszenia tego obowiązku, możliwe jest skuteczne złożenie czynnego żalu wraz
z zaległymi informacjami. Z naszego doświadczenia wynika, że wielu przedsiębiorców korzysta z tego rozwiązania.

W zależności od Państwa potrzeb, możemy zaoferować pomoc polegającą na:

  • odpowiednim przygotowaniu informacji ORD-U (zarówno za rok 2017 jak i za lata ubiegłe
    w ramach tzw. „czynnego żalu”) lub
  • bieżącym doradztwie w tym zakresie

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>