Zniesienie limitu ZUS powraca

Witold Widurek
Witold Widurek Associate Partner
kontakt

Rząd chce znieść limit 30-krotności na składki ZUS, i to już od 2020 r. Tak wynika z przyjętego Wieloletniego Planu Finansowego państwa na lata 2019-2022.

Ponowna zapowiedź zmian ma istotne znaczenie dla firm, które zatrudniają na umowę o pracę osoby zarabiające miesięcznie ponad 11.000 zł brutto.

Jak jest? Jak będzie?
Gdy zarobki pracownika przekraczają 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (czyli w 2019 r. kwotę 142.950 zł), pracodawca od kolejnego miesiąca zaprzestaje naliczania i przekazywania na konto ZUS składek emerytalnej i rentowej.

Dotyczy to zarówno części składek finansowanych przez pracownika (11,26%), jak i pracodawcę (16,26%).

Składki emerytalna i rentowa będą potrącane z wynagrodzenia pracownika przez cały rok, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.

Podobnie pracodawcy będą odprowadzać swoją część składek.

Efekt?

  • Pracownicy dostaną mniejsze wynagrodzenie netto, chyba że zatrudniający zdecydują się podnieść im uposażenie. Niezależnie od tej decyzji pracodawcy zapłacą więcej z tytułu składek pokrywanych w swojej części.
  • Dla dużych podmiotów zniesienie limitu 30-krotnosci może oznaczać nawet 10-20 mln zł dodatkowych kosztów*, a dla ZUS – wzrost wpływów z tytułu składek o ok. 7,45 mld zł w 2020 r. i o 2,4 mld zł w 2021 r.**

TK zawetował, ale tylko procedurę

Sprawą zniesienia limitu 30-krotności na składki ZUS w listopadzie ubiegłego roku zajmował się już Trybunał Konstytucyjny, który orzekł wówczas, że zmiany w przepisach znoszących limit 30-krotności na składki ZUS były niezgodne z Konstytucją (sygn. akt: Kp 1/18). Przy czym niezgodność dotyczyła tylko proceduralnej strony prac legislacyjnych (do naruszenia doszło na etapie głosowania w Senacie), Trybunał nie odniósł się do meritum zmian.

Zmiany w strukturach wynagrodzeń

W obliczu zapowiedzi zmian warto już teraz rozważyć wprowadzenie modyfikacje struktury wynagradzania zarządów i menedżerów wyższego szczebla, biorąc pod uwagę trendy w uelastycznianiu się relacji pomiędzy firmami a personelem.

Chcesz wiedzieć czy możesz skorzystać z alternatywnych form angażowania personelu i ocenić czy są możliwe do wdrożenia w Twojej firmie?
Zapraszamy do kontaktu

*Raport EY “Nowy trend w formule zatrudnienia. Era freelancera.“

**Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>