Znamy najnowsze kryteria oceny projektów w Polskiej Strefie Inwestycji

Rozporządzenie precyzuje kryteria jakościowe wobec inwestora zainteresowanego wsparciem publicznym. Jednak są wciąż na tyle nieprzejrzyste, że mogą budzić wątpliwości w ich praktycznym zastosowaniu.

Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia określającego kryteria przyznawania ulgi podatkowej na inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Jest to jeden z kluczowych aktów prawnych wskazujących na warunki przyznawania oraz zasady korzystania z pomocy publicznej przez inwestorów ramach PSI.

Za pośrednictwem izb gospodarczych czy organizacji zrzeszających przedsiębiorców można składać uwagi do projektu rozporządzenia do 3 czerwca br. Ten sam termin jest także dla uzgodnień międzyresortowych.

Krótki termin konsultacji wskazuje na determinację Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, aby rozporządzenie zostało przyjęte na jednym z posiedzeń Rady Ministrów już w czerwcu. Wcześniej Prezydent RP musi jeszcze podpisać ustawę o wspieraniu nowych inwestycji (ustawa o PSI), ale zgodnie z założeniami oba akty prawne powinny wejść w życie w tym samym momencie. Jest to bardzo ważne, gdyż w sytuacji wejścia w życie ustawy o PSI przy jednoczesnym braku przyjęcia rozporządzenia, nie będzie już możliwości wydawania zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych, a jednocześnie wsparcie publiczne w ramach PSI będzie nadal niedostępne.

Wspomniany projekt rozporządzenia opisuje kryteria ilościowe i jakościowe, które muszą być spełnione, aby ulga podatkowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji została przyznana na nową inwestycję.

Kryteria wskazane w projekcie różnią się od tych, które wcześniej były znane. Mówiąc dokładniej, zostały doprecyzowane kryteria jakościowe pod katem wymagań jakie musi wypełnić inwestor, aby mieć szansę na wsparcie publiczne. Natomiast nadal nie są one wystarczająco przejrzyste i mogą budzić wiele wątpliwości w ich praktycznym zastosowaniu zarówno przez przedsiębiorców jaki i zarządzających specjalnych stref ekonomicznych, którzy będą oceniać projekty pod kątem spełnienia wspomnianych kryteriów. Z treścią nowej wersji kryteriów jakościowych można zapoznać się tutaj.

W zakresie kryteriów ilościowych czyli wysokości minimalnych kosztów inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnich kosztów pracy), których wysokość będzie zależna od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy czy rodzaju inwestycji, to nie wprowadzono większych zmian poza dalszym obniżeniem pułapów dla inwestycji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac B+R – w takim przypadku minimalne nakłady będą wahać się w przedziale od 0,5mln zł do 5 mln zł Tutaj można sprawdzić jaki jest wymagany poziom wydatków dla każdego typu inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce.

Natomiast projekt rozporządzenia nie odnosi się tylko do kryteriów. Określa on między innymi jakie rodzaje działalności (poprzez odniesienie do kodów PKWiU) będą mogły korzystać z ulgi podatkowej, jakie są warunki korzystania z pomocy publicznej czy w jaki sposób powinno następować rozliczanie wsparcia publicznego w przypadku posiadania dwóch decyzji o wsparciu czy też korzystania jednocześnie ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia SSE.

Z pewnością ten akt prawny ma bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców w kontekście korzystania z ulgi podatkowej w ramach PSI, dlatego na pewno warto zabrać głos w konsultacjach, gdyż może to być ostatni moment na zmiany.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego nagrania webcastu: Polska Strefa Inwestycji – nowy system wsparcia inwestorów.

Więcej informacji i rejestracja

 

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>