Zmiany w zakresie stawek VAT – PKWiU a CN

Sławomir Czajka
Sławomir Czajka Associate Partner
kontakt
Rafał Gołba
Rafał Gołba Starszy Konsultant
kontakt

Sprawdź, jak przygotować się do planowanych zmian w zakresie ustalania stawek VAT.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, stawki VAT dla dostawy towarów będą ustalane co do zasady w oparciu o ich klasyfikację na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN). W odniesieniu do usług, w dalszym ciągu będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Informowaliśmy o tych planach w naszym niedawnym wpisie pt. „Reforma stawek VAT coraz bliżej”.

Nowelizacja wprowadza znaczące zmiany dla podatników. Dlatego w tym i kolejnych wpisach będziemy starali się przedstawić praktyczne aspekty nowych regulacji, w tym wątpliwości, które pojawiają się na ich gruncie, kategorie produktów które po uchwaleniu nowych przepisów będą opodatkowane inną stawką VAT niż dotychczas, jak również nową instytucję wiążącej informacji stawkowej.

Przygotowanie się do zmian – nie wyważaj otwartych drzwi

Przygotowanie do planowanych zmian możemy rozpocząć od ustalenia, jakie dane dotychczas podatnik posiada o swoich towarach. W szczególności, na potrzeby ustalenia stawek VAT według nowych zasad można wykorzystać klasyfikację CN, która była wykorzystywana na potrzeby eksportu lub importu.

W przypadku braku informacji o klasyfikacji CN, podatnicy mogą wspierać się dotychczas stosowaną klasyfikacją PKWiU. Należy bowiem pamiętać, że system klasyfikacji PKWiU jest ściśle powiązany z klasyfikacją CN. Oznacza to, że każde grupowanie PKWiU jest powiązane z jednym lub kilkoma pozycjami CN. Biorąc natomiast pod uwagę, że ustawodawca stara się posługiwać klasyfikacjami CN na dużym stopniu ogólności (np. poprzez odesłanie do kodów dwu- i czterocyfrowych), w oparciu o posiadane grupowanie PKWiU w szybki sposób możemy zidentyfikować interesującą nas pozycję CN – w tym celu możemy wykorzystać  np. tabelę powiązań zamieszczoną w samym Rozporządzeniu w sprawie PKWiU.

W momencie kiedy przypiszemy pozycje CN do naszych towarów w powyższy sposób, należałoby upewnić się, czy taka klasyfikacja jest właściwa. Powinno to mieć miejsce w szczególności w sytuacjach, gdy określone pozycje CN lub grupowania PKWiU nie zostały potwierdzone np. w drodze wiążącej informacji taryfowej (w odniesieniu do CN) lub opinii statystycznej organów statystycznych (w odniesieniu do PKWiU).

Taką analizę możemy przeprowadzić poprzez zapoznanie się z:

  • szczegółowymi nazwami poszczególnych pozycji CN – pełne nazwy poszczególnych pozycji mogą udzielić nam sporo informacji, na temat produktów które są klasyfikowane w danej pozycji, czasami mogą wskazywać wprost substancje/materiały, jakie dany produkt powinien zawierać (w tym ich ilość), aby zostać sklasyfikowanym w tej pozycji CN
  • notami wyjaśniającymi – dodatkowe informacje o tym, jakiego typu towary mieszczą się w poszczególnych klasyfikacjach CN, możemy wywnioskować z uwag i not wyjaśniających do poszczególnych pozycji CN, te z kolei możemy odnaleźć na stronie ISZTAR
  • wiążącymi informacjami taryfowymi – przeglądniecie WITów dla poszczególnych pozycji również powoli nam potwierdzić, jakiego rodzaju towary są klasyfikowane w poszczególnych pozycjach CN, te z kolei możemy znaleźć na stronie ISZTAR (w przypadku polskich WITów), jak również Komisji UE (gdzie publikowane są WITy z całej Unii). Wyszukiwarka WIT udostępniona przez Komisję UE umożliwia również wyszukiwanie WITów po nazwie towaru (ogólnie przyjętej w obrocie), określonej substancji lub charakterystycznych cechach.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy ustaleniu klasyfikacji swoich towarów na gruncie CN, wsparciem w dostosowaniu stawek VAT do nowych regulacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>