Zmiany w przepisach PIT i CIT dotyczących stosowania certyfikatów rezydencji dla celów podatkowych

Tegoroczne zmiany w podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych dotknęły również zasad stosowania certyfikatów rezydencji dla celów podatkowych. Obowiązujące do tej pory przepisy nie wskazywały jednoznacznie maksymalnego okresu, w którym jest on ważny jeżeli nie wynikało to jednoznacznie z treści certyfikatu. Co do zasady są one wydawane na wnioskowany przez podatnika czas, możliwe jest jednak wydanie certyfikatu, który nie ma określonego terminu ważności.

Organy administracyjne wydały liczne interpretacje oraz wyroki w kwestii okresu obowiązywania bezterminowych certyfikatów, niestety stanowiska w nich prezentowane były niejednolite. W związku z zaistniałymi rozbieżnościami opracowano zmiany przepisów ustaw PIT oraz CIT mające na celu doprecyzowanie zasad dotyczących ich stosowania, zamykając jednocześnie wątpliwości interpretacyjne w tej materii.

I tak, od 4 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, w myśl których bezterminowe certyfikat rezydencji podatkowej będą ważne tylko przez 12 miesięcy od daty wydania. Zgodnie z dodanymi ustępami art.26 ust.1i updop oraz art.41 ust.9a updof:

„Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.”

Należy podkreślić, iż znowelizowane przepisy dotyczą wszystkich certyfikatów, również tych wydanych przed 4 stycznia. W konsekwencji, już teraz konieczna może okazać się ich aktualizacja, co szczególnego znaczenia nabiera w przypadku możliwości stosowania niższych stawek podatkowych lub nawet zwolnienia od podatku w poszczególnych krajach.

Współautorem komentarza jest Klaudia Konior z Działu Doradztwa Podatkowego EY


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>