Zmiany w ustawach podatkowych bez poprawek Senatu

Magdalena Piec
Magdalena Piec Starszy Menedżer
kontakt
Michał Koper
Michał Koper Starszy Menedżer
kontakt

Senat przyjął wiele ważnych zmian w podatkach, obejmujących exit tax, IP Box i nowe zasady rozliczania podatku u źródła. Przepisy czekają już tylko na podpis Prezydenta.

Chodzi o projekty nowelizacji ustaw o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej (druki sejmowe nr 2860 oraz 2854), które wprowadzają bardzo wiele ważnych zmian w systemie podatkowym. Do najważniejszych z nich należą:

w zakresie CIT i PIT:

 • istotne zmiany zasad poboru podatku u źródła – zgodnie z nowymi zasadami, z chwilą wypłaty, płatnik będzie pobierał podatek, a następnie podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku
 • wprowadzenie exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych – podatek dotyczyć będzie zarówno osób prawnych, jak i fizycznych
 • nowa, obniżona stawka CIT w wysokości 9 proc. dla małych podatników
 • ulga IP Box: preferencyjne opodatkowanie 5 proc. stawką dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej
 • wprowadzenie rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności
 • znaczące zmiany w zakresie cen transferowych, jak np. podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, czy też wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń (safe harbours)
 • zmiany w regulacjach dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
 • nowe zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)
 • złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi
 • wprowadzenie odrębnych zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych

w zakresie Ordynacji podatkowej:

 • obowiązek informowania o schematach optymalizacyjnych – zostanie on nałożony przede wszystkim na tzw. promotorów, czyli m.in. na doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków i innych ekspertów; będą oni musieli informować zarówno o schematach transgranicznych, jak i krajowych
 • zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania – organ podatkowy będzie mógł sięgać po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania zawsze, gdy korzyść podatkowa będzie „głównym lub jednym z głównych celów” danej czynności (obecnie może zakwestionować transakcję tylko wtedy, gdy jest ona dokonana „przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”)
 • możliwości stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania również do płatników – dotychczas definicja korzyści podatkowej dotyczyła zobowiązań podatkowych podatników
 • zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych
 • wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania – wyniesie ono 10% korzyści podatkowej, a w zakresie podatków innych niż CIT i PIT (z wyłączeniem zryczałtowanych form opodatkowania) – 40%
 • możliwość uchylania interpretacji przez szefa KAS, jeśli po ich wydaniu dostrzeże w nich możliwość optymalizacji

W tym samym dniu (26 października) Senat przyjął ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wprowadza ona daninę solidarnościową 4% dla podatników, których przychody w danym roku przekroczą 1 mln zł. Danina liczona jest od nadwyżki ponad 1 mln zł. Bez poprawek przyjęto także przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz nowelizację ustawy o PIT wprowadzającą usługę Twój e-PIT.

Z uwagi na skalę i znaczenie wprowadzanych zmian, przedsiębiorcy powinny już teraz podjąć odpowiednie kroki w celu weryfikacji wpływu zmian na ich rozliczenia podatkowe.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>