Zmiany w KAS – kolejne ograniczenia praw podatników

Tomasz Rolewicz
Tomasz Rolewicz Associate Partner
kontakt

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej, który zakłada m.in. przeprowadzanie kontroli bez udziału podatnika, brak ponownej korekty deklaracji oraz rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających kontroli krzyżowej.

Pomimo wakacyjnej pory, Ministerstwo Finansów nie ustaje w publikowaniu projektów nowelizacji lub nowych ustaw podatkowych. Po projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (CIT i PIT), projekcie nowej ordynacji, przyszła kolej na przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Poza uszczegółowieniem kilku dotychczasowych przepisów, pojawia się szereg nowych, które w znaczący sposób ograniczają uprawnienia podatników w trakcie kontroli.

Przypomnijmy, że ustawa o KAS wprowadziła rewolucję w administracji skarbowej, likwidując w dużej części istniejące struktury i wprowadzając nowe instytucje oraz uprawnienia. Podatnicy mogą to szczególnie odczuć w zakresie kontroli celno-skarbowych, które są prowadzone obecnie przez nowoutworzone urzędy celno-skarbowej. I właśnie w zakresie uprawnień kontrolnych – czeka podatników największa zmiana.

Korekta deklaracji po kontroli będzie ostateczna

W przypadku gdy po kontroli, zgadzając się z jej wynikami, podatnik skoryguje deklarację, nie będzie miał prawa do jej ponownej korekty w tym zakresie w przyszłości. Korekta będzie traktowana jako ostateczna, nawet jeżeli wyjdą na światło dzienne nowe fakty, które stanowiłyby podstawę do takiej korekty, ukształtuje się pozytywna dla podatnika linia orzecznicza w tym obszarze, czy przepis, na którym urząd oparł swoje stanowisko zostanie uznany za niekonstytucyjny. Raz podjęta przez podatnika decyzja ma być nieodwracalna.

Wszczęcie kontroli bez udziału podatnika

Kolejną zmianą jest możliwość wszczęcia kontroli celno –skarbowej bez udziału podatnika lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji. Do wszczęcia kontroli wystarczające będzie okazanie legitymacji np. pracownikowi w obecności przywołanego świadka (funkcjonariusza publicznego).

Nowe uprawnienia kontrolujących

Rozszerzeniu ma ulec też katalog spraw, którymi będą mogli zajmować się naczelnicy urzędów celno-skarbowych. W zakresie nowych kompetencji ma się pojawić samodzielne prowadzenie spraw dotyczących przestępstw skarbowych objętych kodeksem karnym-skarbowym i polegających na wystawianiu tzw. pustych, fikcyjnych i nierzetelnych faktur.

Kontrole krzyżowe u każdego

Obecne przepisy pozwalają wystąpić do kontrahentów podatnika o udostępnienie informacji i dokumentów dotyczących danej transakcji. Nowe przepisy rozszerzają istotnie katalog „kontrahentów”, włączając do tego zbioru nawet podmioty, które świadczyły usługi okołotransakcyjne. Tak sformułowany przepis może, w skrajnej sytuacji, umożliwić skontrolowanie podmiotu dostarczającego nawet papier do drukarek do magazynu, w którym przechowywane były towary związane z daną transakcją.

Kontrola Podatkowych Grup Kapitałowych

Zmodyfikowane przepisy mają wskazywać, że rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej nie będzie stanowić do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej rozliczeń takiej PGK jako podatnika.

Powyższe punkty to jedynie wybrane zmiany – jedne z najdalej idących w naszej ocenie. Odpowiedzią na ich kierunek może być wprowadzenie i udokumentowanie procesów oraz procedur podatkowych w celu potwierdzenia dopełnienia należytej staranności przy sprawach podatkowych. Proponowane rozwiązania są kolejnym przykładem na to, jak duży nacisk Ministerstwo Finansów kładzie na zwiększenie kompetencji KAS przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości dochodzenia swoich praw przez podatników. Należy liczyć się z tym, że to nie koniec planów resortu w tym zakresie.

Współautor: Michał Klimczak


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>