„Zespół ds. trudnych” – oby starczyło odwagi

Izabela Rymanowska
Izabela Rymanowska Starszy Menedżer
kontakt

Skuteczność działania zespołu pozostaje pod znakiem zapytania, ale pozytywnie należy ocenić samą inicjatywę. To wskazówka, że ministerstwo ma świadomość niedoskonałości legislacyjnych.

Minister Rozwoju i Finansów w grudniu 2017 r. powołał Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, zwany „zespołem ds. trudnych”. Zespół ma się zajmować takimi przypadkami, w których podatnik np. nie dopełnił jakiejś formalności, a musi za to ponieść poważne konsekwencje finansowe, nawet jeśli nie doszło do uszczuplenia podatku.

Prace zespołu powinny w pierwszej kolejności oprzeć się na budowaniu dobrych praktyk w relacjach podatnik-organy podatkowe i wzmocnieniu wagi zasad postępowania. Jeśli nie poprawią się statystyki wykorzystania tych regulacji, to pewnie pracę zespołu trzeba będzie ocenić krytycznie.

Zespół ma się spotykać nie rzadziej niż raz na kwartał. Biorąc pod uwagę skalę pracy, jaką powinien wykonać, aby faktycznie przyczynić się do polepszenia dialogu pomiędzy podatnikiem a administracją skarbową, planowana intensywność prac pozostawia wiele do życzenia. Uregulowania wymaga także tryb dobierania spraw, którymi zespół miałby się zajmować. Nie wiadomo czy będzie pełnić funkcję „rzecznika podatników”, a brak regulacji w tym zakresie powoduje wątpliwości, czy przeciętny Kowalski faktycznie zostanie otoczony parasolem ochronnym.

O ile efekty powołania zespołu pozostają pod znakiem zapytania, to samą ideę stojącą za tą inicjatywą należy ocenić pozytywnie chociażby z tego względu, że najwyraźniej w ministerstwie jest świadomość niedoskonałości legislacyjnych. Inicjatywa ta rodzi więc uzasadnione oczekiwanie, że resort finansów podejmie także inne, bardziej zdecydowane i systemowe działania w celu zmiany przepisów prawa. Natychmiastowych zmian w przepisach wymagają przecież np.:

  • kwestie wszczynanych instrumentalnie postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia terminu przedawnienia
  • sprawy podejmowania działań egzekucyjnych wyłącznie w celu przerwania przedawnienia nawet przed doręczeniem podatnikowi rygoru natychmiastowej wykonalności (uniemożliwiając tym samym dobrowolne wykonanie decyzji nieostatecznej)
  • kwestie obciążania podatników odsetkami za zwłokę od zaległości w VAT w sytuacji reklasyfikacji miejsca świadczenia usług realizowanych na rzecz podatników zagranicznych, którzy wcześniej deklarowali brak w Polsce istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności, a którym obecnie organy przypisują takie stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Zadania zespołu do spraw Wsparcia Przedsiębiorców:

Ciekawi jesteśmy, jakie tematy – według Państwa – wymagałyby takich natychmiastowych zmian. Zapraszamy do kontaktu z nami.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>