Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi opodatkowany przychód członka zarządu

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił w interpretacji z 23 sierpnia br., że skoro spółka jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są m.in. członkowie zarządu i rady nadzorczej, to opłacana składka stanowić będzie w dacie zapłaty dla poszczególnych osób przychód z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Spółka jako płatnik obowiązana będzie do naliczenia i pobrania zaliczek od tego świadczenia (IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).

Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi opodatkowany przychód członka zarządu

Magdalena Majkowska

Dziennik Gazeta Prawna 03.09.2012, str. B3


Źródło:


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>