Zagraniczne zakupy można ująć w kosztach w kwocie brutto

Według interpretacji Izby Skarbowej z Łodzi z 6 maja 2015 r. (IPTPB3/4510-74/15-2/KC) Polska spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek o charakterze podobnym do VAT, który zapłaciła poza Unią Europejską. Jednakże po jego odzyskaniu konieczne będzie rozpoznanie przez nią przychodu.

Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi związane z urządzeniami przemysłowymi, która wnioskowała o interpretację indywidualną dotyczącą CIT. Wnioskodawca zainteresowany był możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku o charakterze podobnym do podatku VAT zapłaconego poza granicami Unii Europejskiej.

Spółka w ramach trwających wiele miesięcy kontraktów realizowanych także w państwach spoza Unii Europejskiej zajmuje się demontażem, relokacją i montażem urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Ponosi przy tym koszty, takie jak m. in. wynajem maszyn i urządzeń, wydatki na paliwo, posiłki, noclegi, transport, części zamienne i materiały. Po uregulowaniu kwoty brutto za towary lub usługi widniejącej na dokumentach zakupowych, spółka zamierza występować o zwrot podatku zapłaconego za granicą. Wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę miało potwierdzić, że może być on zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. a po jego odzyskaniu – do przychodów podatkowych. Spółka w swojej argumentacji powoływała się na to, że ograniczenie dotyczące zaliczania VAT do kosztów odnosi się specyficznie do polskiego podatku od towarów i usług i nie ma zastosowania do zagranicznych podatków pośrednich – niezależnie od stopnia podobieństwa do polskiego VAT. Jednocześnie wnioskodawca zaznaczył, że w przypadku otrzymania zwrotu podatku należy go uznać za przychód. Organ podatkowy zgodził się z tym stanowiskiem, uznając je za prawidłowe.

Pozytywna decyzja izby skarbowej jest tym bardziej interesująca, że odbiega od wykładni Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lipca 2013 r. (II FSK 1545/11).

Wątpliwości może budzić to, czy podatek o charakterze podobnym do podatku VAT nakładany w państwie nienależącym do UE powinien być utożsamiany z polskim podatkiem od towarów i usług, który kosztem podatkowym zasadniczo nie jest.

Izba Skarbowa w Łodzi przyznała podatnikowi rację, że takie utożsamianie jest nieuprawnione, bowiem na podstawie art. 4a pkt 7 ustawy o CIT, ilekroć w tej ustawie jest mowa o ustawie o podatku od towarów i usług, oznacza to ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zatem przez podatek od towarów i usług należy rozumieć polski VAT i co za tym idzie, skoro art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT nie znajduje zastosowania do podatku o charakterze podobnym do VAT zapłaconego w państwie spoza UE, to do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć poniesiony wydatek w kwocie brutto.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>