Zabierz głos w sprawie funduszy UE po 2020 r.

Alicja Szumiec-Jurasińska
Alicja Szumiec-Jurasińska Starszy Konsultant
kontakt

Każdy może wysłać opinię w trwających do 8 marca konsultacjach budżetu unijnego, który będzie realizowany po 2020 r.

Do 8 marca 2018 r. trwają konsultacje Wieloletnich Ram Finansowych UE na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu unijnego. Mają one na celu wskazanie priorytetowych obszarów finansowanych ze środków unijnych. Zebrane opinie zostaną zaprezentowane przez Komisję Europejską jeszcze w tym roku i będą uwzględniane przy tworzeniu nowej perspektywy finansowej. Ostateczny kształt unijnego budżetu będzie istotny dla Polski, która w tym momencie jest jego największym beneficjentem netto. Konsultacje dotyczą m.in.:

  • preferencji co do zakresu interwencji przyszłych programów m.in. polityki spójności oraz dotyczących inwestycji, badań i innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw i jednolitego rynku (czyli co powinno być finansowane z funduszy UE)
  • wskazania najważniejszych wyzwań politycznych dla polityki spójności i funduszy unijnych w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw i jednolitego rynku
  • oceny skuteczności obecnych kluczowych obszarów
  • oceny barier w realizacji celów obecnych programów
  • wskazania obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy obywatele i inne podmioty zainteresowane dystrybucją środków unijnych, w tym beneficjenci programów i funduszy UE, organy krajowe, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, instytucje społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstwa.

Kwestionariusze dostępne są on-line w ponad dwudziestu językach, w tym po polsku i znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Współpraca: Anna Pławiak


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>