Wyzwania i szanse – podatki w roku 2016

Jarosław Koziński
Jarosław Koziński Partner Zarządzający
kontakt

Rok 2016 przynosi wiele zmian dla przedsiębiorców i firm. Jak nigdy przedtem, podatki stają się jednym z ważniejszych tematów poruszanych przez rządy – nie tylko w Polsce – i organizacje na świecie.

Międzynarodowe trendy, w tym inicjatywa BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) bezpośrednio lub pośrednio wpływają m.in. na nowelizacje polskich przepisów, ale także na zintensyfikowanie kontroli podatkowych. Tym bardziej więc ważne jest, aby tak podzielić odpowiedzialność i tak zorganizować procesy zarządcze w firmie, by minimalizować ryzyko popełnienia błędu.

Rosnące obciążenia w raportowaniu podatkowym to tylko jedno z wielu wyzwań na tej drodze. Nowe obowiązki pojawiają się przede wszystkim w CIT, a są pokłosiem wspomnianej inicjatywy BEPS. Celem jest  zwiększenie przejrzystości w alokacji i raportowaniu przychodów. Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi wymuszą świeże spojrzenie na dotychczasowe procedury w wielu firmach.

Istotne zmiany nadchodzą także w zakresie podatków branżowych, podobne zjawisko powtarza się zresztą w wielu innych państwach. W Polsce, oprócz zmian w istniejącym od kilku lat podatku miedziowym, wprowadzony będzie nowy, węglowodorowy, a także podatek bankowy i ten obciążający sklepy wielkopowierzchniowe.

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest kodeks celny i międzywspólnotowa dostawa towarów. Zmiany w przepisach zatwierdzone przez Komisję Europejską i te zapowiadane w Polsce mają na celu chronić uczciwych podatników przed wyłudzeniami podatkowymi. To jednak nie oznacza, że ci uczciwi mogą zostać bierni. Dyrektorzy zarządzający finansami i podatkami już dziś powinni zabezpieczyć procedury zakupowe i sprzedażowe, aby nie dać się oszukać. Zachowanie należytej staranności, na przykład w zakresie wdrożenia dobrej procedury VAT, będzie bowiem podstawą do stwierdzenia przez organy kontroli działania w tzw. dobrej wierze.

Kolejnym wyzwaniem dla firm będzie wejście w życie jednolitego pliku kontrolnego (JPK), czyli obowiązkowego formatu przekazywania przez przedsiębiorców danych do organów podatkowych. W ramach przygotowań, kluczowa jest wcześniejsza analiza danych podlegających ujawnieniu w JPK, według metodologii i kryteriów stosowanych przez organy podatkowe, w celu wcześniejszego zidentyfikowania ewentualnego ryzyka. Dziś podatnik ma możliwość bardziej swobodnego wyboru formy przekazywanych danych, które raportuje organom kontrolnym. JPK pozwoli organom skarbowym na bardziej dogłębną weryfikację przeprowadzanych w firmie transakcji, rozliczeń i księgowania. Tym lepiej trzeba będzie przygotować się do kontroli zawczasu. Zostawianie tego na ostatni moment będzie nieroztropne.

Rok 2016 to też czas szans. Konkurencyjny rynek wciąż wymusza od firm systematyczną innowacyjność w każdej dziedzinie.  Nowa ulga na badania i rozwój w PIT i CIT, razem ze wsparciem jakie można uzyskać w tej dziedzinie z funduszy unijnych, otworzy nowe możliwości dla osiągniecia wymiernych i bezpiecznych oszczędności. Działalność innowacyjna będzie promowana w nowej skali i w nowy, miejmy nadzieję, skuteczniejszy sposób.

Nadchodzące zmiany są więc wyzwaniem, ale i szansą. Profesjonalne dostosowanie się do tych zmian może oznaczać większe bezpieczeństwo i nowe oszczędności.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>