Wyższa płaca minimalna w 2019 r.

Płaca minimalna w 2019 r. wyniesie 2250 zł brutto miesięcznie. To o 150 zł więcej niż obecnie obowiązująca płaca minimalna i o 50 zł więcej niż kwota zaproponowana przez rząd Radzie Dialogu Społecznego.

Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – do poziomu 14,70 zł brutto.

Decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. zakomunikowali premier Mateusz Morawiecki oraz Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje nie tylko wzrost kosztów zatrudnienia osób objętych dotychczasową płacą minimalną. Wpływa również na wzrost innych świadczeń, obliczanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę:

  • dodatek za pracę w porze nocnej
  • wysokość wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy i przestój, z przyczyn niezawinionych przez pracownika
  • maksymalną wysokość odprawy przysługującą pracownikowi z tytułu zwolnień grupowych
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • odszkodowanie w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę wskutek mobbingu
  • kwoty wolne od potrąceń
  • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

Do 14,70 zł z 13,70 zł wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stawkę tę wprowadzono od 1 stycznia 2017 r., w ramach nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę podlega ogłoszeniu w terminie do dnia 15 września każdego roku, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów albo w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Chcesz wiedzieć więcej, jak radzić sobie ze zmieniającymi się kosztami pracy? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: Wynagrodzenia w kontekście zmian PIT – możliwości i rozwiązania.

Więcej informacji i rejestracja

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>