Wysłanie zeznania pocztą nie zatrzyma naliczania odsetek

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację organowi podatkowemu w sporze o zasady rozliczania nadpłaty. Nadpłata powstaje z chwilą złożenia zeznania podatkowego, jednak podatnik nie ma racji, że tym momentem jest już chwila nadania przesyłki z deklaracją podatkową na poczcie – uznał NSA (II FSK 429/11). Zgodnie z ordynacją podatkową termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało m.in. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. W ocenie NSA przepis ten ustanawia tylko pewną fikcję prawną, która ma zabezpieczyć interesy podatnika, nie ma jednak wpływu na moment powstania nadpłaty.

Wysłanie zeznania pocztą nie zatrzyma naliczania odsetek

Rzeczpospolita 26.09.2012, str. C4


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>