Wynagradzanie władz spółki

Spółka publiczna będzie wypłacała wynagrodzenia dla członków zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z ustaloną polityką wynagrodzeń – wynika z procedowanego projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego zasadę “say on pay” (ang.), czyli prawo głosu akcjonariuszy przy ustalaniu wynagrodzeń menedżerskich. Zasada ta wynika z przepisów europejskich i ma na celu zapewnienie możliwie bezpośredniego wpływu akcjonariuszy na politykę i praktykę wynagradzania osób zarządzających firmą i ją nadzorujących, tzn. członków zarządu i rady nadzorczej – wyjaśnia Karol Raźniewski partner z EY.


Źródło: Karol Raźniewski, Parkiet


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>