Wymiana opon w firmowej flocie będzie kosztem

Arnold Kowalski
Arnold Kowalski Starszy Konsultant
kontakt

Przedsiębiorcy, którzy w firmowych autach wymieniają opony na letnie, mogą poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Uwzględnienie wydatków na wymianę opon w kosztach będzie możliwe, gdy samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Wówczas bowiem auto to jest wykorzystywane w celu prowadzonej działalności gospodarczej. Co ważne, wydatki na nabycie opon do tych pojazdów są kosztem niezależnie od tego, czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy.

Przy uwzględnianiu w kosztach wydatków na wymianę opon warto pamiętać o spełnieniu warunków ustawowych, a w szczególności definicji kosztu. Zgodnie z art. 15 ustawy o CIT i art. 22 ustawy o PIT, aby wydatek poniesiony przez podatnika w związku z działalnością gospodarczą mógł być kosztem uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • powinien być poniesiony przez podatnika,
  • powinien być definitywny, tzn. poniesiony wydatek nie może zostać zwrócony podatnikowi,
  • powinien pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • powinien być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • powinien zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT lub art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Z dostępnych interpretacji organów podatkowych wynika, że wydatki na opony związane są ze zwykłym używaniem samochodu, podobnie jak np. wydatki na zakup paliwa czy części zamiennych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2011 r., nr IBPBI/1/415-745/11/ESZ).

Gdy przedsiębiorca zdecyduje, że nie wprowadzi samochodu wykorzystywanego na cele działalności firmy do ewidencji środków trwałych, kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na bieżącą eksploatację samochodów (w tym wydatki na zakup opon), ale tylko w granicach limitu określonego w ewidencji przebiegu pojazdu.

Przy samochodach ciężarowych niezaliczonych do środków trwałych przedsiębiorstwa wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację można zaliczać bezpośrednio do kosztów bez ograniczeń.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>