Wydanie majątku likwidacyjnego w naturze a przychód podatkowy

Wojciech Kaczmara
Wojciech Kaczmara Starszy Menedżer
kontakt

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2015 r. (sygn. SA II FSK 2951/12) wpisuje się w słuszną linię orzeczeń, zgodnie z którą w przypadku likwidacji spółki kapitałowej, wydanie majątku likwidacyjnego w naturze nie rodzi przychodu podatkowego po stronie spółki likwidowanej.

Z kolei dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (od 1 stycznia 2015 r.) art. 14a wprowadził obowiązek rozpoznania przychodu przez podatnika regulującego swoje zobowiązania poprzez świadczenie niepieniężne. Ma on na celu rozstrzygnięcie dotychczasowych wątpliwości i zdaniem ministerstwa finansów ma zrównać  podatników, którzy w toku likwidacji spieniężyli cały majątek oraz tych, którym się to nie udało.

Należy zauważyć, że literalna interpretacja art. 14a może prowadzić do absurdalnych wniosków, iż każde świadczenie niepieniężne (np. wydanie towaru przy uregulowaniu zobowiązania z umowy sprzedaży) stanowi samoistną (obok przychodu ze sprzedaży) podstawę do rozpoznania przychodu. Bardziej prawidłowa wydaje się interpretacja, że art. 14a stosuje się wyłącznie do wykonania zobowiązania pieniężnego w formie niepieniężnej, co nie ma miejsca m.in. przy sprzedaży i likwidacji. Ponadto, likwidacja nie została wymieniona w otwartym katalogu zdarzeń rodzących przychód art. 14a ustawy CIT, może to więc rodzić wątpliwości, czy taka czynność rodzi zobowiązanie wymagające „uregulowania”.

Niezależnie, w praktyce rozliczenie podatku przez spółkę likwidowaną, mającą być podatnikiem z tytułu wydania majątku w naturze, może rodzić trudności. W szczególności – w związku z tym, że w toku postępowania likwidacyjnego, po wydaniu majątku, spółka powinna zostać zgłoszona do wykreślenia z KRS i nie podejmować już żadnych działań, z czym może się wiązać brak rachunku bankowego oraz środków na zapłatę podatku.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>