WSA: Darowizna ujawniona przy badaniu dochodów z nieujawnionych źródeł z 20% a nie 75% podatkiem

Przemysław Karwacki
Przemysław Karwacki Starszy Menedżer
kontakt

Jeśli w postępowaniu w sprawie przychodów ze źródeł nieujawnionych podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75% – wyjaśnił WSA w Poznaniu (wyrok o sygn. akt I SA/Po 762/12).

Sąd oddalił wprawdzie skargę podatników powołujących się na fakt otrzymania darowizny, jednakże w uzasadnieniu wyroku wskazał na pewną nieprawidłowość w argumentacji zastosowanej przez organy podatkowe. Zdaniem sądu darowizny, nie objęte przepisami ustawy o PIT, mogą stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków, nie wywołując tym samym skutków na gruncie ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że powołanie się na okoliczność uzyskania darowizny, która wcześniej nie została odpowiednio zgłoszona do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nie może rodzić skutków negatywnych dla podatnika. O ile bowiem otrzymanie darowizny pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o PIT (w tym art. 20 ust. 3 tej ustawy regulującego kwestię dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w dochodach ze źródeł ujawnionych), zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn darowizna będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem według sankcyjnej stawki 20%. Stawka ta ma zastosowanie, jeżeli podatnik powoła się na fakt otrzymania darowizny np. podczas postępowania podatkowego, a wcześniej nie zapłacił od niej podatku, mimo że miał taki obowiązek.

Mimo że poznański WSA oddalił skargę podatników, to jego stanowisko powinno być cenną wskazówką dla organów podatkowych prowadzących postępowania w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł. Jeżeli podatnik faktycznie udowodni fakt otrzymania darowizny, której nie zgłosił do opodatkowania, powinien podlegać opodatkowaniu według sankcyjnej stawki właściwej dla podatku od spadków i darowizn (20%), a nie według sankcyjnej stawki PIT (75%) stosowanej do dochodów z nieujawnionych źródeł.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>