Wielostronna Konwencja (tzw. Multilateral Instrument) ratyfikowana przez Polskę

Magdalena Zalech
Magdalena Zalech Starszy Menedżer
kontakt

Biorąc pod uwagę zakres zmian, już dziś warto zweryfikować potencjalny wpływ MLI na rozliczenia podatkowe spółek działających w grupach międzynarodowych.

Prezydent ratyfikował Wielostronną Konwencję*, za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie. Ustawa ratyfikująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw 14 listopada 2017 r., co oznacza że zmiany w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Dla przypomnienia, Wielostronna Konwencja (MLI) jest międzynarodową umową, której tekst został wypracowany i wynegocjowany w ramach tzw. projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) na forum OECD i G20.

MLI została podpisana w trakcie uroczystej ceremonii na początku czerwca 2017 r. przez reprezentantów 68 krajów. Kolejne kraje mogą podpisać Konwencję w późniejszym terminie. Co do zasady muszą one też przejść pełną procedurę ratyfikacji. Pierwszym państwem, które zakończyło procedurę ratyfikacji MLI i zdeponowało akt ratyfikacji MLI u depozytariusza (OECD) jest Austria. Na chwilę obecną zostały złożone dwa akty ratyfikacji MLI. Można się spodziewać, iż na początku 2018 r. zaczną spływać do OECD jako depozytariusza kolejne potwierdzenia ratyfikacji Konwencji.

Konwencja wejdzie w życie po trzech miesiącach od momentu ratyfikowania przez co najmniej 5 państw i wpłynie na skutki podatkowe po upływie kolejnych przewidzianych w Konwencji okresów.

Głównym efektem Konwencji będzie wprowadzenie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania tzw. testu podstawowego celu (ang. Principal Purpose Test – PPT), tj. swego rodzaju klauzuli antyabuzywnej. Wprowadzenie tej regulacji ma uniemożliwić zastosowanie korzyści wynikających z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadkach, gdy uzyskanie takiej korzyści było jednym z głównych celów transakcji. W szczególności, PPT może prowadzić do poboru dodatkowego podatku u źródła w przypadku wypłat dokonywanych przykładowo do podmiotów o ograniczonych funkcjach i aktywach lub pośredniczących w danej transakcji, w stosunku do których będą istniały wątpliwości, czy posiadają one wystarczające uzasadnienie gospodarcze, biorąc pod uwagę wszelki okoliczności danej transakcji / struktury.

PPT może objąć szeroki zakres transakcji, w tym:

  • Odsetki
  • Należności licencyjne
  • Dywidendy
  • Usługi
  • Rozpoznawanie zagranicznego zakładu (PE)

Biorąc pod uwagę zakres zmian, już dziś warto zweryfikować potencjalny wpływ MLI na rozliczenia podatkowe spółek działających w grupach międzynarodowych.
W tym kontekście grupy międzynarodowe powinny przenalizować też przepływy dywidendowe w zakresie możliwości stosowania zwolnienia z podatku u źródła od dywidend na podstawie Dyrektywy PSD implementowanej do polskiej ustawy CIT w art. 22 oraz 22c (w kontekście komunikatu ostrzeżenia z dnia 3 listopada 2017r. wydanego przez Ministra Finansów) oraz testu PPT, który wejdzie do określonych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku bowiem zakwestionowania zwolnienia PSD, może okazać się, iż będzie pobrany 19% podatek u źródła od dywidend bez możliwości obniżenia go na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

* MLI –Wielostronna Konwencja implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nagranie z Webcastu EY: Rewolucja w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Więcej informacji o webcaście>>

Współautor: Anna Pleskowicz


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>