White lista VAT a działalność ubezpieczeniowa?! – jest pierwsza interpretacja indywidualna

Dyrektor KIS potwierdził, że wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia zawieranych z ubezpieczającymi (przedsiębiorcami) nie podlegają sankcjom w podatku dochodowym wynikającym z nowych regulacji VAT dotyczących tzw. „białej listy” podatników.

Przypomnijmy, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r., podatnicy którzy dokonają płatności na rzecz innego przedsiębiorcy na rachunek niewidniejący na tzw. „białej liście” podatników VAT, nie będą mogli zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

24 września 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną na wniosek zakładu ubezpieczeń, w której potwierdził m.in. że dokonane po dniu 31 grudnia 2019 r. wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia na życie zawieranych z ubezpieczającymi (przedsiębiorcami) o wartości przekraczającej 15 000 zł, nie podlegają sankcjom w podatku dochodowym wynikającym z wprowadzenia „białej listy” podatników VAT.

Dyrektor KIS zgodził się z argumentacją wnioskodawcy, który wskazał że usługi ubezpieczeniowe jako zwolnione z opodatkowania VAT, nie są co do zasady dokumentowane fakturami lecz polisą ubezpieczeniową, która nie jest fakturą. Dyrektor KIS potwierdził tym samym, że negatywne konsekwencje wpłaty na rachunek niewystępujący na „białej liście” podatników VAT, powinny dotyczyć wyłącznie wypłat potwierdzanych fakturami VAT.

Zainteresowanych zachęcamy do lektury interpretacji, która jest dostępna na Portalu Podatkowym MF (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.216.2019.2.AD).

Współpraca: Aleksandra Owczarek


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>