Webcast EY: Split payment. Quick fix. Biała lista. Co jeszcze zaskoczy podatnika VAT? – zobacz nagranie

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu, w trakcie którego eksperci EY omówią nadchodzące zmiany w VAT: obowiązkowy split payment, zmiany w rozliczeniach transakcji międzynarodowych oraz wprowadzenie białej listy podatników.

Instytucje unijne stymulują daleko idące zmiany w rozliczeniach VAT. Z jednej strony, Komisja Europejska zgodziła się na obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla szerokiego spectrum transakcji. Z drugiej strony, Rada UE przedstawiła przepisy, które znacząco zreformują rozliczenia VAT transakcji międzynarodowych. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów samo z siebie przedstawia nowe rozwiązania, mające na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT. Wszystkie te działania mają zaś jeden wspólny mianownik: nakładają na podatników szereg dodatkowych obowiązków. Ich niedopełnienie może zaś skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Obowiązkowy split payment dla branż wrażliwych nie tylko zachwieje dotychczas funkcjonującymi w przedsiębiorstwach modelami przepływów pieniężnych, ale także sprawi, że dotychczasowe rozwiązania szczególne zostaną uchylone (np. odwrócone obciążenie, kaucja gwarancyjna). Przy okazji, wprowadzone zostaną surowe sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.

Zmiany w rozliczeniach transakcji międzynarodowych (tzw. „quick fix”) diametralnie zmienią sposób rozliczeń transakcji łańcuchowych, a także m.in. wprowadzą rygorystyczne wymogi w zakresie dokumentowania WDT (ich naruszenie może być równoznaczne z brakiem prawa do stosowania stawki 0% VAT).

Krajowe rozwiązania, takie jak np. kasy fiskalne online czy tzw. biała lista podatników także zmierzają do zwiększenia obciążeń administracyjnych.

Aby pomóc Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy do obejrzenia webcastu, podczas którego eksperci EY omówią najważniejsze konsekwencje wynikające z proponowanych zmian, m.in.:

  • na czym polegają i kogo dotkną zmiany w VAT?
  • jakie ryzyka będą ciążyć na podatnikach?
  • jakie kroki należy podjąć aby przygotować się do zmian i przygotować struktury wewnętrzne do nowych obowiązków?

Zobacz nagranie 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>