Ważne wyroki NSA dla samorządów

Wyroki NSA mogą skutkować zmianą praktyki organów podatkowych i w efekcie przynieść gminom istotne korzyści finansowe w postaci zdecydowanie wyższych kwot odliczonego podatku VAT.

19 grudnia 2018 r. to ważna data w kalendarzu gmin świadczących usługi dostawy wody i oczyszczania ścieków – samodzielnie lub poprzez swoje jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe czy zakłady budżetowe). Tego dnia zapadło bowiem pięć korzystnych dla podatników wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1448/18, I FSK 1532/18, I FSK 794/18, I FSK 795/18 oraz I FSK 715/18), uchylających wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych i interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Te ostatnie nie przyznawały gminom prawa do odliczenia VAT od wydatków w obszarze gospodarki wodno-ściekowej w drodze pre-proporcji innej niż  wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie w sprawie pre-współczynnika).

Zdaniem NSA, gminy mają prawo zastosować inny niż wynikający z rozporządzenia w sprawie pre-współczynnika klucz podziału kosztów celem odliczenia VAT od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, związanych z działalnością gospodarczą i tzw. zużyciem wewnętrznym (w ramach jednego podatnika jakim jest gmina). Sąd przyznał rację skarżącym, że metoda oparta o miarodajny wskaźnik, jakim jest stosunek m3 wody dostarczonej/ścieków odprowadzonych w ramach transakcji opodatkowanych VAT do ogółu m3 wody/ścieków dostarczonych/odprowadzonych w danym roku podatkowym lepiej odpowiada specyfice prowadzonej w tym obszarze przez gminy działalności i dokonywanych nabyć niż pre-proporcja „urzędowa”.

Zmiana praktyki organów podatkowych po wskazanych orzeczeniach, jak i wyroku NSA z czerwca 2018 r. (sygn. I FSK 219/18), może przynieść gminom istotne korzyści finansowe w postaci zdecydowanie wyższych kwot odliczonego podatku VAT.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>