Ważna interpretacja dotycząca rozliczeń VAT dla samorządów

Tomasz Maicher
Tomasz Maicher Associate Partner
kontakt

W ocenie fiskusa gminy mają obowiązek dokonania korekty podatku VAT, odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

Najnowsza interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2017 r. (0112-KDIL1-1.4012.488.2017.1.SJ) wskazuje na obowiązek dokonania korekty części odliczonego przez gminy w latach poprzednich (przed centralizacją rozliczeń VAT) podatku naliczonego od wydatków związanych z budową i modernizacją nieruchomości, w tym od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Korekta jest efektem zmiany przeznaczenia tych nieruchomości. Jest również konsekwencją scentralizowania rozliczeń VAT i wynikającej z tego zmiany zakresu prawa do odliczenia – z pełnego prawa do odliczenia realizowanego zasadniczo przez gminy w okresie przed centralizacją na prawo do odliczenia części VAT naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT.

Warto przypomnieć, że obecnie organy podatkowe akceptują dokonywanie odliczeń częściowych VAT przy zastosowaniu wyłącznie prewspółczynnika, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

W omawianej interpretacji, zdaniem dyrektora KIS, „konsekwencją obowiązku stosowania prewspółczynnika i wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do czynności opodatkowanych oraz niepodlegających podatkowi jest obowiązek dokonania stosownych korekt odliczonego wcześniej (…) w pełnej wysokości podatku naliczonego”.

Mowa tu o korekcie części podatku dokonywanej na bieżąco, zasadniczo począwszy od deklaracji za styczeń roku następującego po roku, w którym dokonano centralizacji rozliczeń VAT, nie natomiast o korekcie przeszłych rozliczeń.

Jest to pierwsza znana nam interpretacja poruszająca omawianą kwestię. Można się jednak spodziewać, że organy podatkowe będą zajmowały takie właśnie stanowisko w analogicznych sprawach.

Stanowisko wyrażone w interpretacji jest kontynuacją niekorzystnej dla gmin praktyki, zgodnie z którą trzeba stosować tzw. pre-wspolczynnik wbrew nowym wyrokom WSA.

Więcej na ten temat>>


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>