W jaki sposób kwalifikować koszty realizacji projektu deweloperskiego

Wydatki na projekty deweloperskie, tj. odsetki, prowizje, opłaty bankowe, koszty analizy rynku nieruchomości, reklamy i marketingu, opłat urzędowych i administracyjnych, ubezpieczenia, a także uzyskania pozwoleń i decyzji mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2015 r. (IPPB6/4510-316/15-2/AZ).

Moment rozpoznania kosztu podatkowego zawsze związany był z licznymi wątpliwościami. Zmiany w ustawie o CIT z 2007 r. miały być pomocne dla podatników ze względu na bardziej precyzyjne określenie momentu rozpoznania kosztu dla celów podatkowych. Jest on jednak uzależniony od wielu kontrowersyjnych kryteriów, takich jak moment poniesienia kosztu oraz podział na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z dochodem.

W ustawie o CIT nie ma definicji pojęcia kosztu pośrednio i bezpośrednio związanego z przychodem, z związku z tym często podatnicy kierują się klasyfikacją przeprowadzaną dla celów rachunkowych. Organy podatkowe zazwyczaj akceptują takie podejście.

Wspomniana wyżej interpretacja dotyczy istotnych pozycji kosztowych występujących w niemal wszystkich projektach deweloperskich m.in. kosztów finansowania i marketingu.

Oprócz faktycznego celu wydatków i warunków ich poniesienia pomocne w procesie klasyfikacji kosztów dla celów podatku dochodowego jest także ich ujęcie dla celów księgowych, gdzie koszty, o których mowa we wniosku, rozpoznawane są jako koszty bezpośrednie.

Organ podzielił stanowisko podatnika, że do kosztów bezpośrednio związanych z przychodem powinny zostać zaliczone m. in. faktycznie zapłacone lub skapitalizowane odsetki od pożyczek (kredytów) zaciągniętych tylko na potrzeby realizacji projektu oraz inne koszty związane z uzyskaniem tych pożyczek (kredytów), takich jak prowizje i opłaty bankowe; koszty przeprowadzenia analizy rynku nieruchomości, koszty reklamy i marketingu, promujących inwestycję i zachęcających do zakupu lokali, wydatki na zorganizowanie i koordynację procesu sprzedaży lokali. W rezultacie, możliwym powinno być ich potrącenie zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o CIT, czyli co do zasady w momencie kiedy zostanie osiągnięty związany z nimi przychód.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>