VAT – przegląd projektowanych zmian

Projekt 

Etap

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (UD456) 

Projekt przewiduje zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT – 7 i VAT– 7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT.

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 r.

Treść projektu

Opiniowanie projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt zawiera tzw. nową matrycę VAT. W odniesieniu do VAT-u od towarów PKWiU ma być zastąpiona klasyfikacją nomenklatury scalonej (CN).  W przypadku usług nadal będzie stosowane PKWiU.  Ma to wyeliminować problem różnego opodatkowania podobnych do siebie towarów i usług.

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2019 r.

Treść projektu

Opiniowanie projektu

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt, zamiast obowiązującej tymczasowości stosowania podwyższonych stawek (8 i 23 proc.), ustala na sztywno mechanizm, zgodnie z którym wysokość stawek będzie zależała od wielkości długu i deficytu sektora finansów publicznych. Oznacza to, że powrót do niższego VAT (7 i 22 proc.) będzie możliwy najwcześniej w 2023 r.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 . poz. 2392
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Nowelizacja implementuje dyrektywy 2016/1065 oraz dyrektywy 2017/2455. Obecnie ustawa o VAT nie zawiera definicji bonów na towary i usługi, bonów jednego przeznaczenia (SPV) oraz bonów różnego przeznaczenia (MPV). Nie reguluje również zasad opodatkowania w zależności od tego, czy mamy do czynienia z bonami SPV, czy MPV, jak również nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących określania podstawy opodatkowania dla bonów MPV. Nowelizacja implementuje też dyrektywę 2017/2455, która dotyczy rozliczania podatku VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich niż usługodawca.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2433
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Projekt wprowadza obowiązek stosowania kas rejestrujących (online) przez podatników VAT. Przewidziano refundację w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej niż 700 zł, ale tylko w przypadku nabycia nowego rodzaju kas. Wdrażanie tego obowiązku jest rozłożone w czasie:

  • od 1 stycznia 2019 r. został przewidziany przy: sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • od 1 lipca 2019 r. został przewidziany przy: usługach związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • od 1 stycznia 2020 r. został przewidziany przy: usługach fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Termin ważności potwierdzeń dla kas z elektronicznym zapisem kopii został przewidziany do dnia 31.12.2022 r., a dla kas z papierowym zapisem kopii do dnia 31.12.2018 r.

Data wejścia w życie: projekt miał wejść w życie 1 października 2018 r. 

Treść projektu

Po I czytaniu w Sejmie, skierowano do prac w Komisji Finansów Publicznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje m.in.: zmiany w tzw. pakiecie paliwowym, które polegają na tym, aby w ustawie o VAT i pakiecie paliwowym definiowano paliwa tak, jak w prawie energetycznym; zmianę definicji pierwszego zasiedlenia; zmiany w Ordynacji podatkowej polegające na doprecyzowaniu, że przepisu o nadpłacie nie stosuje się, jeżeli zwrot nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę (lub na osoby trzecie) skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika oraz wprowadzenie obowiązku podawania na paragonach z kas fiskalnych numeru NIP kupującego (przedsiębiorcy).

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść projektu

Opiniowanie projektu.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt wprowadza m.in. białą listę czynnych podatników VAT, która zawierałaby m.in. numery ich rachunków bankowych. Podatnik, który wpłaci należność za towar lub usługę na inny rachunek, nie rozliczy wydatku w kosztach podatkowych. Ma to dotyczyć płatności powyżej 15 tys. zł.

Data wejścia w życie: 6 miesięcy od dnia ogłoszenia

Treść projektu

Prace w Komisji Prawniczej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (628) – wersja z 5 listopada 2018

Projekt zakłada, że paragon będzie wydawany bez żądania nabywcy jeszcze przed przyjęciem należności. Nie będzie miała też znaczenia forma płatności. Dodatkowo, osoby prowadzące ewidencję mają składać oświadczenie m.in. o tym, że wiedzą, co grozi za nieprzestrzeganie zasad ewidencjonowania na kasach.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść projektu

Opiniowanie projektu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (790)

Projekt przewiduje, że od 1 kwietnia 2019 r. firmy, które oferują indywidualnym klientom: transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta; usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach; przyjmowanie przez rewizorów należności związanych z usługami przewozu, m.in. osób – również opłat dodatkowych oraz usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich będą musiały wystawić paragony. Z obowiązku prowadzenia ewidencji będzie można z skorzystać tylko wtedy, gdy obrót w całości będzie udokumentowany fakturą (będzie tak np. w przypadku dostawy energii elektrycznej, wody w postaci naturalnej, wywozu śmieci, dostawy towarów w systemie wysyłkowym).

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 . 

Treść rozporządzenia

Dz.U. z 2018 r. poz. 2519

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>