Uzyskaj dotację na inwestycje, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Od 5 września br. mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Dotację będzie można uzyskać w ramach Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania na rynek”.

Budżet konkursu „Badania na rynek” wynosi 1,15 mld złotych.

 • Do kogo kierowany jest konkurs: małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Co można sfinansować:
  • inwestycje
  • usługi doradcze
  • eksperymentalne prace rozwojowe
 • Minimalna wartość inwestycji:
  • 5 mln dla małych przedsiębiorstw
  • 10 mln PLN dla średnich przedsiębiorstw
 • Intensywność wsparcia:
  • do 70% kosztów kwalifikowanych na część inwestycyjną
  • do 50% kosztów kwalifikowanych na część doradczą
  • do 45% kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe
 • Maksymalna wartość dofinansowania:
  • 20 mln PLN – na część inwestycyjną
  • 500 tys. PLN – na część doradczą
  • 450 tys. PLN – na część badawczą
 • Termin naboru wniosków o dofinansowanie: 5 września 2017 r. – 28 lutego 2018 r., ale wnioski o dotację będą oceniane na bieżąco w okresach miesięcznych

Do kosztów kwalifikowanych inwestycji można zaliczać koszty:
• nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych,
• rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 mln PLN)
• nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości, rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do 10% kosztów kwalifikowanych)
• nabycia albo wytworzenia środków trwałych
• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
• rat spłaty kapitału środków trwałych

Kluczowe zasady:

 • przedsiębiorstwo przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyło wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnęło przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców)
 • projekt dotyczy innowacji produktowej na skalę co najmniej polskiego rynku, ale lepiej zostanie oceniony projekt dotyczący także wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych o potencjale do rozwoju branży lub rynku
 • projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie przedsiębiorcy
 • projekt dotyczy inwestycji początkowej związanej z założeniem nowego zakładu lub związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną patentową (chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony) otrzymają dodatkowe punkty w ocenie.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową prezentacją opisująca nową odsłonę Poddziałania 3.2.1 “Badania na rynek”.

Zobacz prezentację

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>