Ustawodawca uszczelnia system CIT

Mateusz Pociask
Mateusz Pociask Partner Zarządzający
kontakt

Przez ostatnie 25 lat wraz z rozwojem gospodarki system CIT intensywnie się w Polsce zmieniał, zmierzając w kierunku obniżenia stawki podatkowej z jednoczesną próbą rozszerzenia zakresu opodatkowania i uszczelnienia systemu podatkowego.

Mówiąc o tendencji zmierzającej do uszczelnienia systemu CIT, nie sposób nie zauważyć planowanych zmian dotyczących CFC (ang. Controlled Foreign Corporation) oraz cienkiej kapitalizacji, a także tych ostatnich dla spółek komandytowo-akcyjnych.

Planowane zmiany dotyczące CFC rozszerzają opodatkowanie na spółki zagraniczne pozostające pod kontrolą polskich podmiotów. Celem tych przepisów jest przede wszystkim przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów podatkowych do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Cel ten ma być zrealizowany poprzez opodatkowanie w Polsce dochodów realizowanych za granicą przez tzw. spółki kontrolowane (CFC). Tego typu mechanizmy w zaawansowanych jurysdykcjach podatkowych są od wielu lat standardem.

Podobnie jest z cienką kapitalizacją – funkcjonujące od lat przepisy ograniczające odliczalność odsetek od finansowania wewnątrzgrupowego były bardzo proste i de facto nie powodowały, że zamierzony cel był osiągany.

Obecnie planowane zmiany mają wprowadzić bardziej restrykcyjne ograniczenia w odliczalności odsetek od finansowania wewnątrzgrupowego, które w zamierzeniu obejmą większość pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane. Obecnie ograniczenia te dotyczą zasadniczo jedynie finansowania podmiotów od niego bezpośrednio zależnych. Zmianie ulegnie również proporcja długu do kapitału, która określa ustawowy limit odliczeń.

Dodatkowo, jako alternatywa do tradycyjnego sposobu kalkulacji odsetek podlegających odliczeniu dla celów podatkowych, planowane jest wprowadzenie drugiej metody – to w gestii podatnika będzie decyzja, którą metodę stosować. Co istotne, metoda ta będzie dotyczyć zarówno odsetek od zadłużenia wewnątrzgrupowego, jak i zewnętrznego, a limity odliczeń będą ustalane na podstawie określonych danych wskaźnikowych (m.in. stopa referencyjna, zysk operacyjny). Co ważne, nowe, bardziej restrykcyjne przepisy nie powinny objąć pożyczek przekazanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Więcej w raporcie EY „System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków”

Link do raportu

Współpraca: Magdalena Kowalska 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>